Gåsø Viking, Frøy Rederi S / Øysund, Bømlo Brønbåtservice

 

Kystrederiene har to underavdelinger:
Brønnbåteiernes Forening (BREF) og Bodø Lokalforening.

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en sammenslutning av brønnbåteiere. Foreningen er en underavdeling/lokalavdeling av Kystrederiene. Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med 1 medlem / varamedlem i FRs styre. Foreningens formål er å samle brønnbåteierne til ivaretakelse av felles interesser. Som medlem av foreningen kan opptas enhver som eier eller driver brønnbåt.

Styret i Brønnbåteiernes Forening 2017 – 2018

Styreformann
Glen Bradley,
e-post: glen.bradley@rostein.com, telefon: 92 60 86 43

Styremedlem
Robin Halsebakk, Sølvtrans AS,
e-post: robin.halsebakk@solvtrans.no, telefon: 40 49 05 37

Styremedlem
Børge Lorentzen, Norsk Fisketransport AS,
e-post: borge@norskfisketransport.no, telefon: 97 75 13 92

Varamedlemmer
Petter Gunnarstein, Fosnavåg,
e-post: petter.gunnarstein@solvtrans.no

Hans Bakke, Torangsvåg,
e-post: hb@seistar.no, telefon: 900 70 765

Bodø Lokalforening er en lokalavdeling av FR. De har 13 medlemmer, hvorav 3 er passive. Lokalavdelingen holder seg orientert om nye forskrifter og lover, informasjon fra myndighetene, regler vedr sertifikater m.m. Medlemmene kommer fra Nordland og Troms.

 

Styret i Bodø Lokalforening 2015-2016

Styreformann
Brit Eli Hanssen
e-post: finn.olsen@ko.no, telefon: 900 88 998

Styremedlemmer
Geir Mørk,
e-post: gmsjo@online.no, telefon: 481 06 774

Magne Nilsen
e-post: kontor@nordmani.no, telefon: 907 91 118

Jan-Odd Magnussen,
e-post: jod-magn@online.no, telefon: 906 92 306