Ronja Polaris, Sølvtrans AS / Ro Arctic, Rostein AS

65

Antall medlemmer - brønnbåter

111316

Samlet BT for brønnbåter

24,1

% av total BT av medlemsmassen

Brønnbåter – verdensledende i størrelse og teknologi

I takt med en formidabel vekst i oppdrettsnæringen, har brønnbåten blitt en stadig viktigere del av lakseindustrien i Norge. Den norske flåten har samtidig utviklet seg til å bli verdensledende både i størrelse og innen teknologiske løsninger.

 

Fra å i hovedsak forestå transport av levende fisk – smolt til sjøanlegg og slaktefisk til slakterier – har flåten av brønnbåter etterhvert blitt en veldig viktig leverandør av andre relaterte tjenester. Særlig gjelder dette behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. All oppdrettslaks/-ørret i Norge – og en stor del av produksjonen i andre regioner (Chile, UK, Tasmania og Canada) – håndteres av fartøy eid av våre medlemsrederier.

 

For å ta ett eksempel: I Norge er all oppdrettet laksefisk om bord i våre medlemsfartøy minst 3 ganger i livet. Brønnbåtene i Norge frakter ca. 1,3 millioner tonn slaktefisk og  vel 320 millioner stk. smolt årlig.

 

Flåten er voksende med en betydelig nybyggeaktivitet.

Statistikken øverst på denne siden (antall medlemmer, samlet BT og % av total BT) inngår også i statistikken for sektoren Havbruk. Antall medlemmer i sektoren Havbruk fordeler seg som følgende: Brønnbåt 65, Fòrbåt 29 og Servicefartøy 50 (oppdaterte medlemstall pr. 23.mai 2017).

 

Glen Bradley er styremedlem for denne sektoren i Kystrederiene sitt styre.