Straumvik, Mostraum Management AS

76

Antall medlemmer - bulk og vei

123424

Samlet BT for bulk og vei fartøy

26,8

% av total BT av medlemsmassen

Bulk og vei – spesialutstyrte skip for bulktransport

Det bygges mye over hele landet. Spesialutstyrte skip for bulktransport utfører viktige oppgaver for entreprenørbransjen, veibygging, vedlikehold og en del industri.

 

Sektoren er en viktig brikke i vedlikehold og oppbygging av infrastrukturen i landet, og oppdragsmengden fremover ser ut til å øke betraktelig. Skal det bygges en vei, om det så er en 4-felts motorvei eller en skogsvei, så leverer våre medlemmer små eller store kvantum.

 

Sektoren etterlever strenge sikkerhetskrav fra bransjen, og det jobbes kontinuerlig med fornyelse av flåten.

 

Lasten kan hovedsakelig deles inn i følgende hovedgrupper:
– Stein, grus, tilslag, singel, leca, sand, asfalt osv. til veibygging og betong
– Landbruksprodukter som korn, gjødsel, bark m.m.
– Føring av forurensede masser

 

Knut Torhus er styrerepresentant for sektoren i Kystrederiene sitt styre.