Fartøytransaksjoner

Misje Bulk AS, Bergen, overtok i vår SP Venture (4966 tdw) fra BBS Bulk VII AS. Skipet er bygget i Nederland i 1999 og innkjøpt i 2008 som Arklow Venture med bare-boat-T/C tilbake til Arklow Shipping i Irland. Det seiler under Bahamas flagg og er...

Nye servicefartøy

Seisund AS i Torangsvåg har overtatt Seisund på 55 meters lengde, bygd i 1991 på Fulton Marine i Belgia som konstruksjonsfartøy med stort arbeidsdekk, kran mv. Fartøyet er på 615 tdw og utstyrt med to caterpillar på til sammen 1800 bhk. Som Offshore Beaver ble...

Marine Harvest fortsetter oppbygging av egen flåten

DESS Aquaculture Shipping har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Sefine-verftet i Tyrkia for levering i 2019. Kontraktene, som også omfatter to søsterskip, er av et nytt design fra Salt Ship Design på Stord. Båtene går ved levering inn på 5-års kontrakt til Marine...

Endringer i rederiskatteordningen

I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene: • Utleie på skip...

Bulk/stykkgods

Aasen Shipping i Mosterhamn har overtatt CSL Clyde på 7182 tdw fra CSL Norway AS. Skipet er bygd i 1996 på Appledore Shipbuilders i England som Arklow Bridge og i 2005 bygd om til selvlosser med beltesystem og lossebom.  Nå ligger skipet til ombygging i...

Brønnbåt/havbruk

Sølvtrans har bestilt det som vil bli verdens største brønnbåt i forbindelse med en 10 års avtale med Huon Aquaculture på Tasmania. Skipet er bestilt på Havyard for levering i juni 1919 og vil få en kapasitet på 7450 kubikkmeter i tillegg til betydelig ferskvannskapasitet....

Rendyrking i NTS

Børsnoterte NTS ASA med base i Namsos er i ferd med å utvikles til et helintegrert havbruksselskap etter overtakelsen av Midt-Norsk Havbruk AS.  Nå blir flere deler av konsernet knyttet sammen under NTS-logoen. DBS Consultancy AS, tidligere Dønna Havbruksservice Consultancy som leverer sikkerhetssystemer til skip,...

Rapport om miljøtiltak

   Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har arbeidet i Kystrederiene denne våren har gjennomført en undersøkelse av medlemsrederienes syn på miljøtiltak og hvilke incentiver som kan være viktige. Hun presenterte rapporten under årsmøteseminaret 13.mai. Undersøkelsen avspeilte betydelig interesse for miljøtiltak blant rederiene, men med noe ulik...

Nytt styre i Kystrederiene

Valg på nytt styre under generalforsamlingen i Kystrederiene 13.mai leverte en blanding av kontinuitet og nye krefter. Styret består av formann og seks styremedlemmer som representerer hver sin sektor. De fleste i styret var villige til gjenvalg, mens Jan Harald Hauvik ønsket å gi seg...

Konferanser

Enovakonferansen 31.januar – 2. februar i Trondheim I løpet av de siste årene har Enovakonferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Dette er konferansen for alle som ønsker å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet og bidra til at løsningene...