FRAKTEMANN OG BRANSJENYHETER GJENNOM 80 ÅR

Medlemsmagasinet Fraktemann har et opplagstall på ca. 600, og legges også ut på nettsidene. Bladet gir aktuell informasjon og er talerør for foreningens syn i viktige saker som angår næringen. Medlemmer og andre interesserte kan komme med innspill og annonsering  av tjenester etc.-

LAST NED TIDLIGERE UTGAVER
LAST NED BROSJYRER
LAST NED VIDEO
REDAKSJON

Redaktør: Dag Bakka jr.
e-post: dbakka@online.no

Redaksjonssekretær: Toril Vik Veland
tv@kystrederiene.no 

ANNONSEPRISER:

kr. 4,- pr. spalte-mm (1 side er 2 spalter)
kr. 2.000,- pr. 1/1 side
kr. 1.000,- pr. 1/2 side
kr. 650,- pr. 1/3 side
kr. 500,- pr. 1/4 side

ABONNEMENT:

Kr. 175,- pr år
Medlemmer (inkl. i kontingenten)