Innmeldingsskjema

Fyll ut informasjon i skjemaet under for å registrere ditt fartøy som medlem i vår forening. Når skjemaet er fullført og sendt inn vil du motta en velkomstmail. Faktura vil bli sendt til adressen som benyttes her.