REDAKSJONEN

Kenneth Erdal | Rådgiver

kenneth@kystrederiene.no

Dag Bakka Jr | Fagspesialist

dag@kystrederiene.no

Toril Vik Veland | Redaksjonssekretær

toril@kystrederiene.no 

ANNONSERING I KYSTREDEREN:

1/1 side 12.000 NOK
1/2 side, 9.000 NOK
1/3 side, 6.000 NOK

Abonnement:

Kr. 175,- pr år
Medlemmer (inkl. i kontingenten)