Tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene

Kystrederiene forhandler tariffavtalene i møte med organisasjonene på vegne av medlemmene. Våre medlemmer sysselsetter rundt 2200 arbeidstakere langs hele norskekysten. Et godt samarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet er svært viktig. Partene i arbeidslivet har et overordnet ansvar for å utvikle tariffavtalene til det beste for partene og samfunnet.

Kystrederiene har inngått tariffavtaler for sine medlemmer med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Klikk for å se avtaler under:

Dersom du ønsker mer informasjon om tariffavtalene, ta kontakt med Toril Vik Veland på e-post eller telefon.
Lukk meny