Hopsfjord - Møre Logistikk AS

Kontaktperson: Trond V Hage
Adresse:

6364 Vistdal
Telefon: 40603983
E-post: hopsfjord@outlook.com
Hjemmeside:
Bilder fra Shipspotting.com

  • Type: Bulk selvlosser
  • Hjemsted: Trondheim
  • Fylke: Bulk
  • Fartsområde: Liten kystfart
  • Kjenningsbokstav: LCPG

  • IMO:
  • Byggeår: 1984
  • DWT: 1388
  • BT: 1023
  • Lengde: 60