Styret
Lawrence

Lawrence Falkeid
Styreleder
Tlf.: 95 82 97 90
E-post: lf@falkeid.no

Lawrence er styreleder i FR og til daglig driftssjef hos Falkeid shipping AS. Arbeidsoppgavene hans er å følge opp at fartøyene er i forskriftsmessig stand og oppfyller de siste flaggstats- og myndighetskrav som gjelder for fartsområdet for rederiet. Er utdannet innen nautikk, innehar Dekks offiser klasse 1. Har jobbet i rederiet siden 2001 både som seilende og på kontor.

Ivar

Ivar C. Ulvan
Nestleder – Havbruk
Tlf.: 90 11 37 46
E-post: ivar.ulvan@ulvan-rederi.no

Ivar C. Ulvan arbeider i Egil Ulvan Rederi AS som teknisk sjef og daglig leder i Halten AS og Halten Bulk. Har hovedansvaret for teknisk avdelingen, og for å utvikle nye konsepter/skip. Bakgrunn er 2 år maritim høyskole for sjøkaptein + 1 år skipsadmirasjon. Har tidligere seilt som skipper på stykkgods og fòrbåt. I Kystrederiene jobber han for grønt skifte og å få last fra land til sjø (vara er Kim Rune Bøe, NTS ASA, tlf.: 90 15 40 77,
e-post kim.rune@ntsasa.no).

Lara

Lara Konradsdottir
Styremedlem – Stykkgods
Tlf.: 97 99 15 50
E-post: lak@eimskip.no

Lara er ansatt som adm. dir. hos Eimskip Norway AS.  Hun begynte som medarbeider hos Eimskip Norway i 1997 og har tidligere jobbet som blant annet markedsdirektør og logistikk direktør til hun i 2012 overtok som adm. direktør. Lara er  opprinnelig fra Island, men flyttet til Norge i 1990 for å studere og er utdannet som Fiskerikandidat (Master of Fishery Science) fra Universitet i Tromsø (vara er Kristian Høydal, tlf.: 90 01 17 73, e-post: kristian@nsk.as)

IMG_0597 (2)

Knut Torhus
Styremedlem – Bulk
Tlf.: 41 57 49 88
E-post: knut@torhusshipping.no

Knut jobber til daglig som Fleet Manager i Torhus Shipping AS (vara er Frode Sætre, tlf.: 99 58 37 59,
e-post: frode@ksaetre.no).

img_0365

Magne Årvik
Styremedlem – Tankfartøy
Tlf.: 91 33 12 26
E-post: magne@fjordshipping.com

Magne er medeier og operasjonsansvarlig i Fjord Shipping AS. Utdanningsmessig har Magne handelsskole, fiskeskipper og skipsfører. Har tidligere seilt som navigatør og skipsfører på fabrikktrålere, seismikkskip, små tank og frakteskip (vara er Steinar Grontvedt, tlf.: 72 52 30 20, e-post: steinar@grontvedt-shipping.no).

Hallgeir

Hallgeir Bremnes
Styremedlem – Spesialfartøy
Tlf.: 90 15 88 02
E-post: boss@lerow.no

Hallgeir jobber som eier i HIB Holding AS, som består av flere selskaper. Lerow AS driver innen servicefartøy og undervanns operasjoner hovedsaklig mot havbruksnæringen, Thm Invest AS innen eiendomsutvikling, og Dolmøy Seafood AS og Hitralaks AS hvor en driver kvitfiskmottak og foredling, samt røykeri for inn og utland. Hallgeir er utdannet Fiskeriskipper og sjøkaptein (vara er Per Eidsvaag, tlf.: 95 92 55 28, e-post: per@eidsvaag.no).

Glen Bradley
Styremedlem – representerer Brønnbåteiernes Forening
Tlf.: 92 60 86 43
E-post: glen.bradley@rostein.com

Glen Bradley jobber til daglig som Vice President i Rostein AS (vara er Robin Halsebakk, Sølvtrans AS,
tlf.: 40 49 05 37, e-post: robin.halsebakk@solvtrans.as).