Sjøfartsfaglig spesialist
Short Sea Shipping & Aqua Shipping
Arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Tariff, arbeidsjuss og rammevilkår
NOR, NIS og utenlandsk flagg
Forsikringsordninger
Markedsledende avtaler for alle medlemmer
Teknologiutvikling i nærskipsfart
Flåtefornyelse med bærekraftige miljømessige løsninger
Nautilus sjø
Sikkerhetsstyring gjort enklere - En digital verktøykasse
previous arrow
next arrow
Slider

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta oppdateringer og aktuell informasjon rundt hva
som beveger seg i næringen langs norskekysten.

KYSTREDEREN

BRANSJENYHETER GJENNOM 80 ÅR

Kystrederen er et talerør for foreningens syn i viktige saker som angår næringen, samt gir innsikt i hva som rører seg i nærskipsfarten. 

Bladet har et opplagstall på rundt 1000, i tillegg til at det er åpent og tilgjengelig på våre nettsider.

Ta kontakt med administrasjonen dersom det ønskes annonsering i bladet.

Facebook feed

1 week ago

Kystrederiene

Kystrederiene og Enova arrangerte i dag eit miniseminar under Verftskonferansen i Ålesund.

Tema var Kystrederienes flåtefornyelsesprosjekt og støttetiltak frå Enova, og rederiet Frøy Vest holdt innlegg om erfaringar med hybride løysingar.

Eit interessant og høgaktuelt tema ⚓️
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kystrederiene

Nyleg samla Kystrederiene medlemer i flotte Rørvik til temamøte rundt statsbudsjettet, ISM, rammebetingelsar for nærskipsfart og havbruksfartøy m.m.

Interessante faglege diskusjonar og engasjement! ⚓️
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kystrederiene

Kystrederiene har i den siste tida deltatt på høyringar i Næringskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

Vi har her fremja våre medlemers interesser, saman med fleire andre organisasjonar i maritim næring.

Tema har vore maritime rammevilkår, flåtefornyelse, tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til sjø, CO2-avgift, Stadt tunnelen m.m.

Ein viktig bodskap innan flåtefornying har vore at næringa treng auka tilgong på risikovillig kapital, gjennom for eksempel risikolån frå Innovasjon Norge og lågare krav for andel av eigenkapital (ned mot 20%). Det vil utan tvil føre til eit raskare skifte. Og det ved mindre justeringar i dagens virkemiddelapparat.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Maritim kalender

Lukk meny