Slide background
Slide background
Slide background

Nautilus Sjø er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. Vi har arbeidet med ISM-implementering siden starten i 2001 og utviklet brukervennlige systemer i takt med IMO og flaggstatenes krav. Vi er datterselskap av Kystrederiene, men arbeider både for deres medlemmer og andre.

Vi kan tilby å levere komplette ISM-pakker tilpasset deres virksomhet, dette inkluderer sikkerhetsstyringssystem med tilpassing, implementering, oppfølging, vedlikehold, rolle som utpekt person og gjennomføring av internrevisjon.

For mindre fartøy som har behov for ett enkelt sikkerhetsstyringssystem, kan vi levere dette tilpasset deres aktivitet. Les mer.

KR PÅ FACEBOOK

3 days ago

Kystrederiene

Statsekretær Daniel Bjarmann-Simonsen snakket om havstrategien på styremøtet i Maritimt Forum. Kystrederiene er enige i behovet og målsetningen for strategien.

For fremtiden vil vi påpeke at vår gjennomgang av virkemiddelapparatet viser at det er mye penger tilgjengelig. Klarer vi å justere innretningen i apparatet litt, vil dette gi positiv effekt for utvikling av maritim sektor.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vil du vite mer om medlemskap i Kystrederiene?

Nautilus Sjø er en leverandør av sikkerhetsrelaterte tjenester til rederi og fartøy. Vi har arbeidet med ISM-implementering siden starten i 2001 og utviklet brukervennlige systemer i takt med IMO og flaggstatenes krav. Vi er datterselskap av Fraktefartøyenes Rederiforening, men arbeider både for deres medlemmer og andre.

Vi kan tilby å levere komplette ISM-pakker tilpasset deres virksomhet, dette inkluderer sikkerhetsstyringssystem med tilpassing, implementering, oppfølging, vedlikehold, rolle som utpekt person og gjennomføring av internrevisjon.

For mindre fartøy som har behov for ett enkelt sikkerhetsstyringssystem, kan vi levere dette tilpasset deres aktivitet. Les mer.

Vil du vite mer om medlemskap i Kystrederiene?