Nyhetsbrev for mai 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster.

Fortsett å lese

Sektorspissing

I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer. Direktør Siri Hatland…

Fortsett å lese
Lukk meny