Nyhetsbrev for mai 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster.

Fortsett å lese

Nye skip til flåten – Skipssalg

Nye skip til flåten Havbruksfartøyet Multi Quality ble levert 22. april fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group, Molde, som den femte i serien av store arbeidsbåter til havbruksnæringen. Quality er…

Fortsett å lese

Sektorspissing

I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer. Direktør Siri Hatland…

Fortsett å lese
Lukk meny