Nyhetsbrev – juni 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Tilgang til flåten

Brønnbåten Ro Server ble levert fra Larsnes Mek Verksted i mai til Rostein AS, Harøy, og høytidelig døpt i Florø 18 juni. Båten er bygd etter design fra Skipskompetanse i Måløy  og er på 82.1 meters lengde og kapasitet på 3500 kbm fordelt på to...

Tilgang til flåten

Artic Shipping AS, Førde, kunne 4.juni foreta dåp og presentasjon av sin nye fôrbåt Artic Junior på Vågen i Bergen. Båten er bygd på Bijlsma Lemmer Scheepsbouw i Nederland for langtidskontrakt til Ewos og tilpasset befrakters behov. Det dreier seg om et Conoship standardskrog på 89...

125 000 kroner til Redningsselskapet

Redningsselskapet fyller i år 125 år. I denne sammenheng har styret i Kystrederiene besluttet å gi en gave på 125 000 kroner til selskapets barne- og ungdomsarbeid. Pengene vil blant annet gå til innkjøp av en Eliasbåt. - Redningsselskapet har alltid stilt opp for våre medlemmer, og vi bidrar med...

Samferdselsministeren tar sjøveien

Samferdselsminister Kjetil Solberg-Olsen vil i uken 21-28.juni ta sjøveien langs kysten fra Fredrikstad til Kirkenes. Kystrederiene vil være vert for ministerens følge i to omganger. Det vil være i Stavanger torsdag 23. juni med Falkeid Shipping som losser asfalt til Lämmikainen hvor han vil få se...

Viktig seier i Høyesterett

Den 14. juni 2016 avsa Høyesterett dom i en prinsipielt viktig sak for medlemmene av Kystrederiene. Et medlem, støttet av Kystrederiene, vant frem i Høyesterett i spørsmålet om hvilke lover som regulerer ansettelsesforhold om bord i skip registrert under fremmed flagg. Høyesterett avviste kravet fra Sjøoffisersforbundet om at...

Viktig seier i Høyesterett

Den 14. juni 2016 avsa Høyesterett dom i en prinsipiell viktig sak for medlemmer av Kystrederiene.   Et medlem (støttet av Kystrederiene) vant frem i Høyesterett i spørsmålet om hvilke lover som regulerer ansettelsesforhold om bord i skip registrert under fremmed flagg. Høyesterett avviste kravet fra Sjøoffisersforbundet om at...

125 000 kroner til Redningsselskapet

Redningsselskapet fyller i år 125 år. I denne samanheng har styret i Kystrederiene beslutta å gje ei gåve på 125 000 kroner til selskapets barne- og ungdomsarbeid. Pengane vil blant anna gå til innkjøp av ein Eliasbåt. -Redningsselskapet har alltid stilt opp for våre medlemer, og bidrar med dette til...

Kystrederiene – nytt namn og logo

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....