Intervju med Magne Årvik – styremedlem i Kystrederiene

Etter at medlemsmassen til Kystrederiene ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Magne Årvik sin tur, representant for sektoren tankfartøy. Han er til daglig operasjonsansvarlig i Fjord Shipping...

Kystrederiene med i NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech er ei maritim næringsklynge som samlar deltakarar frå 61 ulike verksemder, der dei fleste høyrer til langs kysten frå Stavanger til Bergen. Deltakarane i klynga representerar heile den maritime verdikjeda, leverandørar av fornybar energi, samt forskings- og utdanningsinstitusjonar. NCE Maritime CleanTech held til på Stord. Styreleiar...

Frank Aarebrot: Sjøveien – det egentlige Norge

På markeringa av vårt nye navn på Bergen Sjøfartsmuseum var Frank Aarebrot tilstades med foredraget Sjøveien: det egentlige Norge. Dei som ikkje var tilstades på markeringa, får no moglegheita til å sjå opptak av foredraget her. Og dei som var tilstades, kan sjå det ein gong til!  ...