Høyringar vedrørande Statsbudsjettet

I samband med statsbudsjettet for 2017, har Kysterederiene delteke på utvalgte høyringar. Ei slik høyring er eit møte der inviterte organisasjonar legg fram sitt syn og svarar på spørsmål frå komitèen. Den 18. oktober var vi tilstades på høyring i Stortingets næringskomitè vedrørande statsbudsjettet. Stikkord for presentasjonen...

Statsbudsjettet: positive signal

- Innføring av incentivordning retta mot rederi er eit positivt tiltak, seier direktør i Kystrederiene, Siri Hatland. Vi er opptatt av at ordninga vil fungere, og ser at det er viktig å få vareeigarane med på laget. Og det er her den store utfordringa vil ligge. Dette vil...