Siri har ordet

Høsten er alltid en travel tid, med viktige oppgaver i kø. Vi har drevet aktiv lobbyvirksomhet med politikere, og vi har deltatt i høringer i Stortingets Næringskomitè og i Transport- og kommunikasjonskomiteen i f.m. Statsbudsjettet 2017. I Næringskomiteen tok vi særlig opp betydningen av en sterk...