Siri har ordet

Dette året har egentlig startet slik det gamle sluttet – med fullt trykk og arbeidsoppgaver i kø. Men det er sånn vi liker det! En sak som kan åpne muligheter for mer gods på sjø er den nylig vedtatte incentivordningen. Ordningen går i korthet ut på...

Tor Arne Borge (Foto: Per Dagfinn Wolden, Moderne Transport)

Ny administrerende direktør i Kystrederiene

Styret i Kystrederiene har ansatt Tor Arne Borge (52) som ny administrerende direktør. Nåværende direktør, Siri Hatland, fratrer med pensjon 1. august i år. -Jeg er svært tilfreds med at Borge nå blir vår nye administrerende direktør, uttaler styreleder Lawrence Falkeid. Vi har søkt etter den...

Mer info om miljøvennlige tiltak for rederiene

TEKNISKE TILTAK Tekniske tiltak kan defineres som alle tiltak som krever en form for ombygging av skipet. Det inkluderer for eksempel tiltak som optimalisering av skrogets form, bytte av propeller og fremdriftsmaskinering, i tillegg til hybridløsninger.   OPERASJONELLE TILTAK Operajonelle tiltak er tiltak som reduserer utslipp ved å optimalisere hvordan...