Havbrukesrederier velger Kystrederiene

Stadig flere rederier innen havbruk velger medlemskap i Kystrederiene. Pr. i dag har Kystrederiene 139 medlemmer innen denne sektoren, og trenden er økende. Av våre 139 medlemmer utgjør brønnbåter 60 fartøy og fòrbåter 29 fartøy, i tillegg til 50 servicefartøy.  -Medlemskap hos Kystrederiene er en stor fordel for...

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften

Sandnes Havn fjerner anløpsavgiften og forenkler prisene. Dette skriver havnen i en pressemelding. Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning. Samtidig har havnen revidert og forenklet sin prisliste slik at det er lettere for kunder og...

Stad skipstunnel – en investering i fremtidens infrastruktur

Denne kronikken ble først publisert i Sunnmørsposten fredag 10. mars.  I Nasjonal Transportplan gis det fullfinansiering til Stad skipstunnel, men bare deler av midlene blir tilgjengelig i første periode frem mot 2023. Vi vil argumentere for at det er avgjørende at skipstunnelen fullfinansieres innenfor første fireårsperiode...

Nei til liberalisering av havnekapitalen

En liberalisering av havnekapitalen kan føre til at mindre gods fraktes sjøveien – stikk i strid med alle politiske målsetninger. Dette er både brukerne av havnene og havnene selv enige om. Det pågår for tiden en revisjon av Havne- og farvannsloven fra 2009. Et utvalg ble...

Snart ny Nord-Norge linje..?

Lasteskipet "Tege" var tidlegare livsnerven for godstransporten frå Nordlandsbana og vidare til Nord-Norge før skipet gjekk av med pensjon. Etter at skipet vart tatt ut av rute i 2013, har rundt 13000 stk. 25 ft. "Tollpost-containere" (november 2016) årleg gått andre vegar mellom Bodø og Tromsø enn...