Største medlemmet i Kystrederiene sin historie!

Aasen Shipping AS har denne uken innmeldt et nytt medlem i Kystrederiene. Fartøyet heter AASNES og med sine 7850DWT blir det Kystrederienes største medlem. Aasen-gruppen har allerede 5 andre fartøy som medlemmer hos Kystrederiene. Eier, Hans Martin Torkelsen, uttaler: "Å ha våre skip i Kystrederiene er et naturlig valg for oss,...

NTP: Gode tiltak – for liten skala

Onsdag 5. april la regjeringen frem nye Nasjonal Transportplan i perioden 2018-2029. Bevilgningene til å fjerne vedlikeholdsetterslepet og ikke minst den sikre plassen til Stad Skipstunnel i første periode er eksempler på gode tiltak som kommer næringen til gode. Men selv om det i oppløpet til...

Bedre forutsetninger for sjøbasert logistikk

Sjøtransport på kysten står overfor flere utfordringer. For det første er det en mangel på helhetlig nasjonal infrastruktur på havnesiden, og dermed en påfølgende mangel på statlige virkemidler i transportpolitikken. Når staten ikke er involvert i havnene er det også vanskelig å påvirke. For det...