Nyhetsbrev – mai 2017

Nytt styre i Kystrederiene Valg på nytt styre under generalforsamlingen i Kystrederiene 13.mai leverte en blanding av kontinuitet og nye krefter. Styret består av formann og seks styremedlemmer som representerer hver sin sektor. De fleste i styret var villige til gjenvalg, mens Jan Harald Hauvik ønsket...

Sjø for miljø – rapport fra Kystrederiene

I forbindelse med Kystrederiene sin generalforsamling nå i mai i år, laget vi en rapport som tar for seg bredden hos våre medlemmer. Vi snakker om fleksible fartøy, tilpasset fart på norskekysten, som kan anløpe alt fra merder og mindre kaier i distriktene til store...

Bulk/stykkgods

Aasen Shipping i Mosterhamn har overtatt CSL Clyde på 7182 tdw fra CSL Norway AS. Skipet er bygd i 1996 på Appledore Shipbuilders i England som Arklow Bridge og i 2005 bygd om til selvlosser med beltesystem og lossebom.  Nå ligger skipet til ombygging i...

Brønnbåt/havbruk

Sølvtrans har bestilt det som vil bli verdens største brønnbåt i forbindelse med en 10 års avtale med Huon Aquaculture på Tasmania. Skipet er bestilt på Havyard for levering i juni 1919 og vil få en kapasitet på 7450 kubikkmeter i tillegg til betydelig ferskvannskapasitet....

Rendyrking i NTS

Børsnoterte NTS ASA med base i Namsos er i ferd med å utvikles til et helintegrert havbruksselskap etter overtakelsen av Midt-Norsk Havbruk AS.  Nå blir flere deler av konsernet knyttet sammen under NTS-logoen. DBS Consultancy AS, tidligere Dønna Havbruksservice Consultancy som leverer sikkerhetssystemer til skip,...

Rapport om miljøtiltak

   Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har arbeidet i Kystrederiene denne våren har gjennomført en undersøkelse av medlemsrederienes syn på miljøtiltak og hvilke incentiver som kan være viktige. Hun presenterte rapporten under årsmøteseminaret 13.mai. Undersøkelsen avspeilte betydelig interesse for miljøtiltak blant rederiene, men med noe ulik...

Nytt styre i Kystrederiene

Valg på nytt styre under generalforsamlingen i Kystrederiene 13.mai leverte en blanding av kontinuitet og nye krefter. Styret består av formann og seks styremedlemmer som representerer hver sin sektor. De fleste i styret var villige til gjenvalg, mens Jan Harald Hauvik ønsket å gi seg...

Ny Nox-avtale signert i dag

Kystrederiene var i dag, onsdag 24. mai, tilstades i Oslo og signerte ny NOx-avtale saman med 14 andre næringsorganisasjonar.   Avtalen har ei varigheit på åtte år frå 2018, og er eit viktig bidrag for at Noreg skal overhalde internasjonale forpliktelsar om reduksjon i klimagassutslepp. Næringslivet skal med dette redusere sine årlege...

Økt samfunnsgevinst ved smartere bruk av sjøveien

Vi har et miljøvennlig og fleksibelt transportsystem langs kysten og i nære farvann. Det er kyst- og nærskipsflåten som hvert år tar hånd om 30 millioner tonn mellom norske havner og noe mer ellers i Nord-Europa. Det aller meste av dette er råvarer og olje som...

Rapport om miljøtiltak i maritim næring

Praksisstudent Nanna Lilletvedt Sæten som har jobbet hos Kystrederiene denne våren har utarbeidet en rapport om miljøtiltak i maritim næring. Ideen bak rapporten var å klargjøre hvordan det grønne skiftet konkret kan gjennomføres i maritim næring, og samtidig kartlegge hvilke statlige incentiver Kystrederienes medlemmer anser...