Siri har ordet

Denne spalten har vanligvis handlet om viktige saker vi arbeider med, hva vi har planer om osv. Men denne gangen blir det litt annerledes, nå skal status gjøres opp for avtroppende administrerende direktør. 34 år i foreningens tjeneste har satt sine spor – forhåpentligvis positive –...

1. juli må mindre fartøy ha papirene i orden

Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft, ref. «Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.» (FOR-2016-12-16-1770). Dette betyr at eiere av mindre fartøy må kunne dokumentere sine sikkerhetsrutiner for å kunne operere etter forskriften. -...

Sjøfolkenes dag – 25. juni

25. juni er FNs internasjonale dag for sjøfolk. På denne dagen rettes det søkelys mot sjøfolks vilkår verden over. Det er liten tvil om at sjøfolkene gjør en viktig jobb. Over 80 prosent av verdens gods fraktes på kjøl, og det jobber over 60 000 sjøfolk...