Nyhetsbrev – juli 2017

Endringer i rederiskatteordningen I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene: ...

Fartøytransaksjoner

Misje Bulk AS, Bergen, overtok i vår SP Venture (4966 tdw) fra BBS Bulk VII AS. Skipet er bygget i Nederland i 1999 og innkjøpt i 2008 som Arklow Venture med bare-boat-T/C tilbake til Arklow Shipping i Irland. Det seiler under Bahamas flagg og er...

Nye servicefartøy

Seisund AS i Torangsvåg har overtatt Seisund på 55 meters lengde, bygd i 1991 på Fulton Marine i Belgia som konstruksjonsfartøy med stort arbeidsdekk, kran mv. Fartøyet er på 615 tdw og utstyrt med to caterpillar på til sammen 1800 bhk. Som Offshore Beaver ble...

Marine Harvest fortsetter oppbygging av egen flåten

DESS Aquaculture Shipping har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Sefine-verftet i Tyrkia for levering i 2019. Kontraktene, som også omfatter to søsterskip, er av et nytt design fra Salt Ship Design på Stord. Båtene går ved levering inn på 5-års kontrakt til Marine...

Endringer i rederiskatteordningen

I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene: • Utleie på skip...