Tariffoppgjøret 2017

Den 12. september ble det holdt forhandlinger med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund vedrørende mellomoppgjøret 2017.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 2,0%, minimum kr. 530,- på grunnhyren.

Svarfristen ble satt til tirsdag 26. september, og det er nå klart at forhandlingsprotokollen ble godkjent av våre medlemmer.