Statsbudsjettet: stor økning i CO2-avgiften

Høyre, FrP, KrF og Venstre la onsdag kveld denne uken fram avtalen de er blitt enige om for Statsbudsjettet 2018. Dette inneholder bl.a. avtalen om avgifter på drivstoff: • De fire partiene øker ytterlige CO2-avgiften på propan, naturgass, men også mineralolje. • Økningen for CO2-avgiften på marin diesel...

Økning i CO2-avgiften rammer lokalt næringsliv

Leserinnlegg på trykk i Sysla 16. november. Dersom forslaget til Statsbudsjettet 2018 blir vedtatt, har CO2-avgiften doblet seg siden 2013. Avgiften vil da være på 1,22 kr. pr. liter fra 2018. Venstre sitt alternative budsjett legger opp til en ytterligere økning av CO2-avgiften med 13 øre,...

Nyhetsbrev – november 2018

Statsbudsjettet 2018 Kystrederiene er godt fornøyd med at hovedlinjene i skipsfartspolitikken ligger fast med nettolønn og refusjonsordning for sjøfolk og rederiskatteordning. Vi er også godt tilfreds med at statlige ordninger for skipsfinansiering utvides til våre fartøysgrupper (se egen sak). I transportpolitikken synes tilskuddordningen på 140 millioner i...

Shortsea shipping

Det har i de siste vært friskere med omsetning av både tank- og tørrlastskip, blant andre to moderne 5000-tonnere for ombygging til selvlossere. Arklow Ranger på 5215 tdw, bygget i 2002 på Bijlsma Lemmer i Nederland, ble i september overtatt av AS Ami (Misje Rederi AS),...

Aqua shipping

Cermaq Norway Nordland har bestilt en stor arbeidsbåt på 25.5/12 meter fra Grovfjord mek Verksted for levering våren 2018. Det dreier seg om et enskrogs fartøy i aluminium utstyrt for et bredt spekter av operasjoner som slep og forankring, vedlikeholdsoppdrag og lusebehandling. Båten får følgelig...

Temakveld i Rørvik

Kystrederiene inviterte medlemmer og andre interesserte til et regionalt temamøte i Rørvik 1.november. Direktør Tor Arne Borge ønsket å møte medlemmene til informasjon og meningsutveksling på Norveg, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, med påfølgende sosialt samvær med bevertning. Tor Arne orienterte om aktuelle emner fra havneutgifter, ISPS, CO2-fond,...

Åpning til GIEK og Eksportkreditt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å utvide låne- og garantiordningen for skip med en garantiramme på 10 milliarder kroner. Finansiering gjennom GIEK og Eksportfinans har tidligere vært forbeholdt fartøyer som skulle være valutaskapende utenlands. Utvidelsen medfører at også brønnbåter, fiskefartøyer, ferger og andre typer hvor...

Umusikalsk forslag: Øke CO2-avgift på LNG

I miljøpolitikken er det gode blitt det bestes fiende. Bare 0-utslipp er godt nok i Norge, til tross for at slik teknologi ikke finnes for kommersiell anvendelse. Regjeringen foreslår derfor – etter press fra Venstre – en sterk økning i CO2-avgiften på LNG til sjøtransport....

Statsbudsjettet 2018

Kytsrederiene er godt fornøyd med at hovedlinjene i skipsfartspolitikken ligger fast med nettolønn og refusjonsordning for sjøfolk og rederiskatteordning. Vi er også godt tilfreds med at statlige ordninger for skipsfinansiering utvides til våre fartøysgrupper (se egen sak). I transportpolitikken synes tilskuddordningen på 140 millioner i inneværende...

Felles brev om CO2-avgift til stortingspolitikere

Det blir i dag sendt et felles brev fra flere næringslivs- og miljøorganisasjoner til medlemmene i Stortingets Finanskomité, Energi- og miljøkomité, Næringskomité, Transport- og kommunikasjonskomité, samt de parlamentariske lederne. Brevet tar opp en felles bekymring for forslaget om å fjerne fritaket for CO2-avgift på naturgass for...