Aqua shipping

Cermaq Norway Nordland har bestilt en stor arbeidsbåt på 25.5/12 meter fra Grovfjord mek Verksted for levering våren 2018. Det dreier seg om et enskrogs fartøy i aluminium utstyrt for et bredt spekter av operasjoner som slep og forankring, vedlikeholdsoppdrag og lusebehandling. Båten får følgelig kraner for inntil 150 tonn/meter, vinsjer inntil 80 tonn, thrustere, hekkrull, DP-anlegg og bollard pull på 16,75 tonn. Kontrakten er rapportert til en verdi mellom 50 og 60 millioner kroner.

Midt-Norsk Havbruk i Rørvik har bestilt en katamaran arbeidsbåt i stål på 20×12 meter fra Vard Aukra for levering i 2.kvartal 2018. Fartøyet vil få dieselelektrisk framdrift og ellers utrustning med kraner, slepevinsjer mv.

Ronia Diamond ble levert 18.oktober fra Myklebust Verft i Gursken til Sølvtrans Rederi AS, Ålesund. Båten er på 3200 kbm og 79.9 meters lengde, av design NVC387 fra Rolls-Royce Marine. Den går inn på en 5-års kontrakt til Opdretternes Miljøservice. Vi registrerer at den har fått fornavnet Ronia, som derved innleder noe nytt.

Frøy Rederi AS på Sistranda, Frøya, tok levering av Gåsø Viking fra Fiskerstrand Verft 19.september. Skipet er på 3500 kbm av design M3401 fra Møre Maritime og således søster av Gåsø Jarl levert i mai. Kontraktene var i sin tid rapportert til 275 millioner kroner hver.

Nordnorsk Shipping AS, Myre, kunne i oktober overta sin nye fôrbåt Nyksund fra Tersan Shipyard i Tuzla. Dette er en LNG-drevet båt med kapasitet på 2700 tonn for av ulike kvaliteter, som en forbedret og lengre utgave av Høydal fra 2012. Søsterbedriften NSK Ship Design har vært ansvarlig for tegninger og byggetilsyn. Fartøyet er på 3850 tdw og 81.5 meters lengde, utstyrt med Rolls-Royce Bergen gassmotor. Den går inn på kontrakt til Biomar og vil være kystens femte gassdrevne fôrbåt. Den gamle båten ved samme navn er nå omdøpt Nyksund II.