Kystrederen – desember 2017

Vårt magasin Fraktemann har skiftet navn til Kystrederen. Klikk på lenken for å lese hele magasinet: Kystrederen 2017 Utgaven for 2017 inneholder blant annet: Styreleder Lawrence Falkeid har ordet Et Havinor på kysten Intervju med ny direktør Tor Arne Borge Miljøsatsing Investeringer i ny tonnasje blant våre medlemmer ...

God jul og godt nyttår!

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nyttår! (Foto: Helge Ekehaug)   Kjære medlemmer og samarbeidspartnere 2017 har vært et spennende og hektisk år der foreningen fortsatt arbeider etter faste linjer hvor næringspolitikk med rammebetingelser, statsbudsjett, høringsuttalelser, tarifforhandlinger og medlemsservice er sentrale fokusområder. Mye er innarbeidet...

Tilslutning til ny NOx-avtale fra januar 2018

Alle virksomheter må tilslutte seg NOx-avtalen 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Det vil være mulig å tilslutte seg ny avtale fra januar 2018. Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgiftsfritak fra 1....