Kystrederen – desember 2017

Vårt magasin Fraktemann har skiftet navn til Kystrederen.

Klikk på lenken for å lese hele magasinet: Kystrederen 2017

Utgaven for 2017 inneholder blant annet:

  • Styreleder Lawrence Falkeid har ordet
  • Et Havinor på kysten
  • Intervju med ny direktør Tor Arne Borge
  • Miljøsatsing
  • Investeringer i ny tonnasje blant våre medlemmer
  • Takk til Siri for lang og tro tjeneste for Kystrederiene