Ny veiledning til søknader om støtte fra NOx-fondet

NOx-fondet har utarbeidet en veiledning til søknader til NOx-reduserende tiltak innenfor NOx-avtalen 2018-2025.

Detaljer i søknadskriterier, støttesatser med mer er endret fra tidligere.

Veilederen vil oppdateres jevnlig ettersom nye forhold kommer til.

Veileder til søknad om støtte fra NOx-fondet.

Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner. Du finner mer informasjon om NOx-fondet på NHO sine hjemmesider.