Riksrevisjonen bommer på virkemiddel

Riksrevisjonen retter kritikk mot Samferdselsdepartementet for manglende overføring av stykkgods fra vei til sjø og bane. Rapporten ble lagt fram 27 februar og viser at veitransport over 300 km har hatt en økning som tilsvarer tilbakegangen for sjø og jernbane i perioden 2010-15.   Dersom veitransport på...

Historisk tariffavtale for service- og flerbruksfartøy på plass

Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund er etter lengre tids forhandlinger kommet til enighet om en tariffavtale for service- og flerbruksfartøy. Avtalen er banebrytende i sitt slag ved at den er den første innen denne sektoren i havbruksnæringen. Dette skriver...

Egil Ulvan AS er kåret til Årets maritime lærebedrift 2017!

Stiftelsen Norsk maritim kompetanse har tildelt prisen for Årets Maritime Lærebedrift 2017 til Egil Ulvan Rederi. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen på årets Haugesundskonferanse. Vi gratulerer!   Stiftelsen har i en pressemelding sendt ut følgende begrunnelse for tildelingen Egil Ulvan Rederi har i dag totalt ni...