Sjøveien videre

Forslaget til ny Havne- og farvannslov ble overlevert til samferdselsministeren 1.mars i form av en NOU med tittel ”Sjøveien videre”. Innstillingen skal nå ut på høring, men forslagene som foreligger…

Fortsett å lese
Lukk meny