Presentasjoner fra årets generalforsamling

Vi takker for oppmøtet og ønsker alle velkommen til neste års generalforsamling 23.-26. mai i Longyearbyen!

 

Seminaret på årets generalforsamling var viet til virkemiddelapparatet og tonnasjefornyelse. Stor takk til Enova, Innovasjon Norge, NOx-fondet, GIEK og Eksportkreditt som holdt innlegg.

Innleggene fra virkemiddelapparatet er opplistet under – klikk på tittel for å få opp innlegget.

Enova v/Merete Knain: På stø kurs mot lavutslippssamfunnet – Enovas støttemuligheter for maritim transport.

Innovasjon Norge v/Eivind Ingdahl: Muligheter for medlemmer av Kystrederiene

NOx-fondet, v/Rouzbeh Rasai: Kystrederienes muligheter for støtte til NOx-reduserende tiltak fra NOx-fondet

GIEK og Eksportkreditt, v/Jan Borø og Tellef Tellefsen: Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) var også tilstede og presenterte sin organisasjon: NSL – generalforsamlingen til Kystrederiene

Les også: Nye styreledere i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening