Arbeidet med Nasjonal transportplan

For styrket konkurranseevne og utvikling av sjøtransporten, bidrar Kystrederiene med kunnskap og informasjon på alle områder mot NTP i vår sektor. Gjennom hele prosessen har vår klare tale vært at vekst og utvikling skjer på de områdene man satser. Sjøtransporten blir kun tildelt 3 %...

Kystrederen nr2 2018

En flunkende ny utgave av Kystrederen er postet til medlemmer og samarbeidspartnere. I denne utgaven kan du blant annet lese om Berge Rederi som de siste 20 årene har bygget seg opp som et av norges største innen nærskipsfart, bli litt kjent med Kystrederienes nye advokat,...

Presentasjoner fra seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår

I november arrangerte Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening (BREF) et seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår i Bergen. Over 70 stykker fra næring, myndigheter og forvaltning deltok.  Under kan du finne presentasjonene (PDF)  fra seminaret. 1.Joar Gjerde_Frøy Vest 2. Børge Lorentzsen_ Norsk Fisketransport_ BREF_ 3. Torgun Gjefsen_ Salmon Group 4.Advokater...