Kystrederiene sterkt kritiske til ny havne- og farvannslov

Regjeringen la i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. - Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Formålet med den nye havne og farvannsloven skulle være å sikre mer godsoverføring, bedre sikkerheten til sjøs og...

Kystrederiene inngår avtale med Synfaring

Synfaring AS har hovedkontor i Meland kommune, og tilbyr tjenester innen ulike typer inspeksjon, sertifisering, opplæring og engineering. Avtalen inngått med Kystrederiene omfatter leveranse av tekniske inspeksjoner og sertifiseringer av kraner, løfteutstyr, trucker og andre maskiner og utstyr, fartøykontroller samt ingeniør- og opplæringstjenester til Kystrederienes medlemmer. Ta kontakt med Ingunn Eikeset for mer...