Administrasjon

Tor Arne Borge

Administrerende direktør

Tor Arne er administrerende direktør og har tidligere hatt lederjobber innen luftfart, industri og skipsfart. 

Kjell Hauge

Kjell Hauge

Jurist arbeidsrett/tariff

Kjell Hauge har ansvar for tariff, arbeidsrett, forsikring, kontrakt/anskaffelse og forhandlinger. Kompetansen hans omfatter virksomhetsoverdragelser, ulike arbeidsrettslige problemstillinger, kontraktsrett, anskaffelsesrett, forretningsjuridisk rådgivning og forhandlinger m.m.

Britt Ryland

Økonomi

Britt er økonomiansvarlig og har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til budsjett, regnskap og fakturering.

Lena Kristoffersen

Administrasjonskonsulent

Lena er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har brei erfaring fra ulike bransjer, siste innen rekruttering. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til medlemskontakt og  arbeidsgiverspørsmål.

Ingunn Eikeset

Forsikring 

Ingunn har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til forsikring og innkjøp. Hun forhandler frem forsikringsavtalene og har oversikten over Kystrederienes forsikringtilbud til enhver tid.

Kenneth Erdal

Næringspolitisk rådgiver

Kenneth har hovedfag i sammenlignende politikk fra UIB, med erfaring fra blant annet KS. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Short Sea Shipping myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Dag Bakka

Kommunikasjonsrådgiver

Dag har livslang maritim kompetanse og har arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjon, næringspolitikk og Kystrederen. Han skriver også bøker om skip, sjøfart og maritim kultur,

Linn Therese S. Hosteland

Næringspolitisk rådgiver

Linn Therese er utdannet journalist, og arbeidet tidligere som webredaktør i Kyst.no. Hun har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til Aqua-shipping, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Karsten Sprenger

Næringspolitisk rådgiver

Karsten har studert International Relations ved universitetet i Groningen., og har mange års politisk erfaring, sist som fylkessekretær og daglig leder i Vestland Høgre. Han har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til politikk, myndighetskontakt, rammevilkår og kommunikasjon.

Styret

Oskar Grimstad

Styreleder

Oskar er fra Hareid i Møre og Romsdal. Han er tidligere stortingsrepresentant for FRP med fokus på miljø/energi og næringssaker, og har lang politisk erfaring. Han har tidligere vært styreleder i Fjord 1 MRF, styremedlem i selskap som Fjord1 Nordvestlandske, Innovasjon Norge Møre og Romsdal samt Representantskapet Norges Bank m.m.

vidar_svarthvit

Vidar Eidsvaag

Styremedlem – Havbruk

Vidar Eidsvaag er daglig leder i Eidsvaag AS med hovedkontor på Frøya.

Vara er Kim Rune Bøe, NTS ASA, tlf.: 90 15 40 77,
e-post kim.rune@ntsasa.no.

nils tore

Nils Tore Ø. Melingen

Nestleder– Stykkgods

Nils Tore Øpstad Melingen, driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Shipping, som henholdsvis frakter fôr og stykkgods.

Rederiene har hovedkontor på Austevoll.

 

Jon Fredrik Mostraum

Styremedlem – Bulk

Jon Fredrik er daglig leder i Mostraum Management AS, som hovedsaklig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. De holder til på Hjelmås utenfor Knarvik. 

Vara er Hans Eivind Einarsen, tlf.: 933 77 007, e-post: hee@sveholmen.com.

Magne Årvik

Styremedlem – Tankfartøy

Magne er medeier og operasjonsansvarlig i Fjord Shipping AS. Utdanningsmessig har Magne handelsskole, fiskeskipper og skipsfører. Har tidligere seilt som navigatør og skipsfører på fabrikktrålere, seismikkskip, små tank og frakteskip.

Vara er Steinar Grontvedt, tlf.: 72 52 30 20, e-post: steinar@grontvedt-shipping.no.

Jan Paulsen

Jan A. Paulsen

Styremedlem–Spesialfartøy

Jan Paulsen er administrerende direktør i Seaworks, med hovedkontor i Harstad. Rederiet har spesialfartøy og servicefartøy. 

Vara er Per Eidsvaag, tlf.: 95 92 55 28, e-post: per@eidsvaag.no.

Bente Lund Jacobsen

Bente Lund Jacobsen

Styremedlem – BREF

Bente Lund Jacobsen fra Ålesund, er utdannet innen økonomi og ledelse med bred yrkeserfaring fra næringsvirksomhet, samt en rekke styreverv. Hun er styreleder i Brønnbåteiernes Forening, og styremedlem i Kystrederiene. Til daglig er hun også administrerende direktør i Næringsforeningen – Ålesundregionen. Vara er Børge Lorentzen, Norsk Fisketransport, tlf.: 977 51 392, e-post:borge@norskfisketransport.no.

Nautilus Sjø

Øystein Thunold

ISM/ISPS-revisor

Øystein er internrevisor og rådgiver, Han har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje. Han kan også gjennomføre vurdering av ERM kompetanse. Øystein er avdelingsleder for ISM avdelingen.

Johan

Johan Løberg

ISM/ISPS-revisor

Johan er internrevisor og rådgiver i forbindelse med sikkerhetsstyring, og har ansvar for å vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem og å følge opp egen kundeportefølje.