Arbeidsliv og tariff

Kystrederiene som arbeidsgiverorganisasjon forhandler i møte med organisasjonene på vegne av medlemmene. Våre medlemmer sysselsetter rundt 2000 arbeidstakere langs hele norskekysten. Vi mener at samarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet er svært viktig. Partene i arbeidslivet har et overordnet ansvar for å utvikle tariffavtalene til det beste for partene og samfunnet.

Foreningen har inngått tariffavtaler for sine medlemmer med følgende organisasjoner.

Ansettelse, oppsigelse og tvistebehandling

Vi har sett at det kan være behov for informasjon om regelverk i forbindelse med ansettelse og oppsigelse. Før man går til oppsigelse, er det viktig at formkravene oppfylles.

Vi vedlegger et hefte med viktige lovbestemmelser i forbindelse med ansettelse, oppsigelse og tvistebehandling. Videre finner dere Sjøfartsdirektoratets anbefalte arbeidskontrakt og mal for oppsigelse.

 

Hefte om ansettelse, oppsigelse, og tvister

 

Arbeidsavtale – Employment agreement – NOR

 

Mal for oppsigelse

.