Årets lønnsforhandlinger har startet

Årets lønnsforhandlinger har startet

Kystrederiene starter i dag forhandlinger med sjømannsorganisasjonene.

I år er det hovedoppgjør og Kystrederiene forhandler med både Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Generelle lønnsjusteringer og pensjon er blant temaene som skal forhandles om.

-Det er krevende tider for norsk næringsliv, også den maritime bransjen. Vi håper at vi kan komme til enighet med det som bakteppe, sier Jan Paulsen, fohandligsleder og styremedlem i Kystrederiene.

Alle parter er nå samlet i Bergen, og det er satt av to dager til forhandlingene.