Shortsea shipping

Det har i de siste vært friskere med omsetning av både tank- og tørrlastskip, blant andre to moderne 5000-tonnere for ombygging til selvlossere. Arklow Ranger på 5215 tdw, bygget i 2002 på Bijlsma Lemmer i Nederland, ble i september overtatt av AS Ami (Misje Rederi AS),...

Aqua shipping

Cermaq Norway Nordland har bestilt en stor arbeidsbåt på 25.5/12 meter fra Grovfjord mek Verksted for levering våren 2018. Det dreier seg om et enskrogs fartøy i aluminium utstyrt for et bredt spekter av operasjoner som slep og forankring, vedlikeholdsoppdrag og lusebehandling. Båten får følgelig...

Temakveld i Rørvik

Kystrederiene inviterte medlemmer og andre interesserte til et regionalt temamøte i Rørvik 1.november. Direktør Tor Arne Borge ønsket å møte medlemmene til informasjon og meningsutveksling på Norveg, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, med påfølgende sosialt samvær med bevertning. Tor Arne orienterte om aktuelle emner fra havneutgifter, ISPS, CO2-fond,...

Åpning til GIEK og Eksportkreditt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å utvide låne- og garantiordningen for skip med en garantiramme på 10 milliarder kroner. Finansiering gjennom GIEK og Eksportfinans har tidligere vært forbeholdt fartøyer som skulle være valutaskapende utenlands. Utvidelsen medfører at også brønnbåter, fiskefartøyer, ferger og andre typer hvor...

Umusikalsk forslag: Øke CO2-avgift på LNG

I miljøpolitikken er det gode blitt det bestes fiende. Bare 0-utslipp er godt nok i Norge, til tross for at slik teknologi ikke finnes for kommersiell anvendelse. Regjeringen foreslår derfor – etter press fra Venstre – en sterk økning i CO2-avgiften på LNG til sjøtransport....

Statsbudsjettet 2018

Kytsrederiene er godt fornøyd med at hovedlinjene i skipsfartspolitikken ligger fast med nettolønn og refusjonsordning for sjøfolk og rederiskatteordning. Vi er også godt tilfreds med at statlige ordninger for skipsfinansiering utvides til våre fartøysgrupper (se egen sak). I transportpolitikken synes tilskuddordningen på 140 millioner i inneværende...

Fartøytransaksjoner

Misje Bulk AS, Bergen, overtok i vår SP Venture (4966 tdw) fra BBS Bulk VII AS. Skipet er bygget i Nederland i 1999 og innkjøpt i 2008 som Arklow Venture med bare-boat-T/C tilbake til Arklow Shipping i Irland. Det seiler under Bahamas flagg og er...

Nye servicefartøy

Seisund AS i Torangsvåg har overtatt Seisund på 55 meters lengde, bygd i 1991 på Fulton Marine i Belgia som konstruksjonsfartøy med stort arbeidsdekk, kran mv. Fartøyet er på 615 tdw og utstyrt med to caterpillar på til sammen 1800 bhk. Som Offshore Beaver ble...

Marine Harvest fortsetter oppbygging av egen flåten

DESS Aquaculture Shipping har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Sefine-verftet i Tyrkia for levering i 2019. Kontraktene, som også omfatter to søsterskip, er av et nytt design fra Salt Ship Design på Stord. Båtene går ved levering inn på 5-års kontrakt til Marine...

Endringer i rederiskatteordningen

I forbindelse med ESA-godkjennelse av ny periode for rederiskatteordningen fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026 kan det ventes endringer på visse punkter. Det er trolig få av endringene som vil få konsekvenser for Kystrederienes medlemmer, men vi refererer hovedpunktene i endringene: • Utleie på skip...