Gåsø Viking, Frøy Rederi S / Øysund, Bømlo Brønbåtservice

 

Kystrederiene har to avdelinger:
Brønnbåteiernes Forening (BREF) og Bodø Lokalforening.

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en sammenslutning av brønnbåteiere. Foreningen er fullverdige medlemmer av Kystrederiene og Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med 1 medlem / varamedlem i styret. Foreningens formål er å samle brønnbåteierne til ivaretakelse av felles interesser. Som medlem av foreningen kan opptas enhver som eier eller driver brønnbåt.

Styret i Brønnbåteiernes Forening 2018 – 2019

Styreformann
Bente Lund Jacobsen,
e-post: lund.jacobsen@aalesund-chamber.no, telefon: 97 10 82 88

Nestleder
Børge Lorentzen, Norsk Fisketransport AS,
e-post: borge@norskfisketransport.no, telefon: 97 75 13 92

Styremedlem
Hans Bakke, Torangsvåg,
e-post: hb@seistar.no, telefon: 900 70 765

 

Bodø Lokalforening er en lokalavdeling av FR. De har 13 medlemmer, hvorav 3 er passive. Lokalavdelingen holder seg orientert om nye forskrifter og lover, informasjon fra myndighetene, regler vedr sertifikater m.m. Medlemmene kommer fra Nordland og Troms.

Styret i Bodø Lokalforening
Styreformann
Bernt Eide
e-post: bernt@eidesrederi.no, telefon 901 4 044.

Styremedlemmer
Leif Helge Olsen,
e-post: saltencruise@live.no

Svein Gunnar Hansen,
e-post: sgh@biostar.no