Gåsø Viking, Frøy Rederi S / Øysund, Bømlo Brønbåtservice

 

Kystrederiene har to avdelinger:
Brønnbåteiernes Forening (BREF) og Bodø Lokalforening.

Brønnbåteiernes Forening (BREF) er en sammenslutning av brønnbåteiere. Foreningen er fullverdige medlemmer av Kystrederiene og Kystrederiene er sekretariat for BREF. Foreningen er representert med 1 medlem / varamedlem i styret. Foreningens formål er å samle brønnbåteierne til ivaretakelse av felles interesser. Som medlem av foreningen kan opptas enhver som eier eller driver brønnbåt.

Styret i Brønnbåteiernes Forening 2018 – 2019

Styreformann
Bente Lund Jacobsen,
e-post: lund.jacobsen@aalesund-chamber.no, telefon: 97 10 82 88

Nestleder
Børge Lorentzen, Norsk Fisketransport AS,
e-post: borge@norskfisketransport.no, telefon: 97 75 13 92

Styremedlem
Hans Bakke, Torangsvåg,
e-post: hb@seistar.no, telefon: 900 70 765

 

Bodø Lokalforening er en lokalavdeling av FR. De har 13 medlemmer, hvorav 3 er passive. Lokalavdelingen holder seg orientert om nye forskrifter og lover, informasjon fra myndighetene, regler vedr sertifikater m.m. Medlemmene kommer fra Nordland og Troms.

 

Styret i Bodø Lokalforening

Styreformann
Brit Eli Olsen
e-post: finn.olsen@ko.no, telefon: 900 88 998

Styremedlemmer
Geir Mørk,
e-post: gmsjo@online.no, telefon: 481 06 774

Magne Nilsen
e-post: kontor@nordmani.no, telefon: 907 91 118

Bernt Eide,
e-post: bernt@eidesrederi.no, telefon: 901 44 044