Avgifter i havn
Kystrederiene som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon arbeider aktivt på ulike måter for medlemmenes rammebetingelser. Et sentralt områder er dagens avgiftsregime som vi mener må moderniseres slik at sjøtransporten får likeverdige konkurransevilkår som andre transportformer. Som dere er oppmerksom på, så er sjøtransport i stor grad selvfinansierende mens vei og bane blir sterkt subsidiert over statsbudsjettet og den enkelte innbyggers skatteseddel.

I lys av en utvikling der kommuner og havner søker økte inntekter fra sjøtransport har Kystrederiene i samarbeid med Nordisk Skipsrederforening utarbeidet et verktøy på aktuelle avgift og gebyr typer til bruk for Kystrederiene sine medlemmer. Nordisk Skipsrederforening har gjennom flere år tatt hånd om slike forhold for bl.a. Hurtigruten.

 

Verktøyet som stilles til rådighet for våre medlemmer består av ulike protestbrev med tilhørende instruksjon/kort forklaring til hvordan protestbrevet skal brukes (se vedlegg). Brevene er utformet slik at dere får synliggjort at Kystrederiene er involvert og at vi får nødvendig informasjon som bakgrunn for en eventuell fremtidig oppfølging fra organisasjonens side.

 

Verktøyet som stilles til rådighet for medlemmene er frivillig å benytte dersom det enkelte rederi ønsker å protestere på urettmessige fakturaer. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål i forhold til bruk og protestbrevene. Kontaktperson: adm. dir. Tor Arne Borge, tlf.: 916 29 744, e-post: tor.arne@kystrederiene.no.

 

Liste med protestbrev – klikk på det aktuelle brevet for å få frem hele dokumentet:
Ankringsvederlag
Anløpsavgift – Arbeidsoperasjoner ved merd
Anløpsavgift – Høy avgift
Avfallsgebyr – Fast levering i andre havner
Avfallsgebyr – Miljøhensyn
ISPS – Vederlag og ISPS – Gebyr