Ronja Polaris, Sølvtrans AS / Ro Arctic, Rostein AS

Brønnbåter – verdensledende i størrelse og teknologi

I takt med en formidabel vekst i oppdrettsnæringen, har brønnbåten blitt en stadig viktigere del av lakseindustrien i Norge. Den norske flåten har samtidig utviklet seg til å bli verdensledende både i størrelse og innen teknologiske løsninger.

 

Fra å i hovedsak forestå transport av levende fisk – smolt til sjøanlegg og slaktefisk til slakterier – har flåten av brønnbåter etterhvert blitt en veldig viktig leverandør av andre relaterte tjenester. Særlig gjelder dette behandling mot parasitter (lakselus, AGD), størrelsessortering og telling av fisk. All oppdrettslaks/-ørret i Norge – og en stor del av produksjonen i andre regioner (Chile, UK, Tasmania og Canada) – håndteres av fartøy eid av våre medlemsrederier.

 

For å ta ett eksempel: I Norge er all oppdrettet laksefisk om bord i våre medlemsfartøy minst 3 ganger i livet. Brønnbåtene i Norge frakter ca. 1,3 millioner tonn slaktefisk og  vel 320 millioner stk. smolt årlig.

 

Flåten er voksende med en betydelig nybyggeaktivitet.

Bente Lund Jacobsen er styremedlem i Brønnbåteiernes Forening (BREF) og representerer BREF i Kystrederiene sitt styre.