Kystrederiene sterkt kritiske til ny havne- og farvannslov

Regjeringen la i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. - Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Formålet med den nye havne og farvannsloven skulle være å sikre mer godsoverføring, bedre sikkerheten til sjøs og...

Kystrederiene inngår avtale med Synfaring

Synfaring AS har hovedkontor i Meland kommune, og tilbyr tjenester innen ulike typer inspeksjon, sertifisering, opplæring og engineering. Avtalen inngått med Kystrederiene omfatter leveranse av tekniske inspeksjoner og sertifiseringer av kraner, løfteutstyr, trucker og andre maskiner og utstyr, fartøykontroller samt ingeniør- og opplæringstjenester til Kystrederienes medlemmer. Ta kontakt med Ingunn Eikeset for mer...

Felles forventninger til handlingsplanen for grønn skipsfart

Det nærmer seg fremleggelse av handlingsplan for grønn skipsfart fra regjeringen. Sammen med 10 organisasjoner har vi sendt et fellesbrev med våre forventninger til denne handlingsplanen. Målene for handlingsplanen er tydelig formulert i regjeringsplattformen: «Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene...

Nå kan man tegne egen rute i Kystverkets bølgevarsel

Den planlagte seilasen kan tegnes rett inn i karttjenesten til BarentsWatch, eller hentes inn rett fra båtens navigasjons­plattform (ECDIS/ECS). En fil legges enkelt inn i tjenesten på nettsiden, og du får tilbake et bølgevarsel for akkurat din valgte seilas. Lettere å planlegge Ved lansering inkluderes området fra...

Nærskipskonferansen – ein engasjerande arena!

Nærskipskonferansen gjekk i år av stabelen i Bergen. Konferansen blei opna av ordførar Marte Mjøs Persen (Ap), og tema for konferansen var framtidas sjøtransport, rekruttering og samarbeid. Konferansen blir kvart år arrangert i samarbeid mellom Kystrederiene og sjømannsorganisasjonane. Det blei på konferansens to dagar  levert gode...

NOx-fondet: strengere krav til støtte

NOx-fondet fortsetter som før, men nåløyet for støtte har imidlertid blitt noe trangere. Dette må ses i sammenheng med at innbetalingssatsen for skipsfart øker fra 4 kr/kg i 2017 til opp mot 11 kr/kg i 2020 (fordi tiltakene blir betydelig dyrere og fordi NOx-fondet må...

Nærskipsfartkonferansen 2019

Nærskipsfartskonferansen 2019 går av stabelen den 11.-12. mars på Clarion Hotel Admiral i Bergen. Konferansen startar med lunsj måndag den 11. mars. Konferansen er meint som ein felles møteplass mellom rederi som er medlem av Kystrederiene, sjømannsorganisasjonane og medlemmer av sjømannsorganisasjonane som har sin arbeidsplass hos...

Møte med næringsministeren om flåtefornyelse

Kystrederiene var tirsdag 19. februar på møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Målet med møtet var å presentere Prosjekt flåtefornyelse og aktuelle virkemiddel for at at dette kan realiseres for nærskipsfarten (foto: Øyvinn Myge). Prosjekt flåtefornyelse ønsker å bruke virkemiddelapparatet til å forsterke og stimulere til...

Frykter kommunene vil nedprioritere nasjonale interesser

Vi frykter havneinteressene vil tape i kampen mot andre kommunale interesser ved en frigivelse av havnekapitalen. av Harald Solberg, adm. dir. Norges Rederiforbund, Tor Arne Borge, adm. dir. Kystrederiene Frode Sund, adm. dir. NHO Sjøfart og Ivar Engan, daglig leder Maritimt Forum (publisert 11.02.2019 i Sysla). Regjeringen...

Regjeringen viderefører satsingen på det maritime

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la torsdag frem den nye plattformen for regjeringen. Plattformen viderefører regjeringens ambisjoner for den maritime næringen. Den nye politiske plattformen bidrar til stabile rammevilkår. Samtidig fortsetter satsingen mot lavere utslipp i transportsektoren. Blant konkrete formuleringer står det at regjeringen vil følge...