Snart ny Nord-Norge linje..?

Lasteskipet "Tege" var tidlegare livsnerven for godstransporten frå Nordlandsbana og vidare til Nord-Norge før skipet gjekk av med pensjon. Etter at skipet vart tatt ut av rute i 2013, har rundt 13000 stk. 25 ft. "Tollpost-containere" (november 2016) årleg gått andre vegar mellom Bodø og Tromsø enn...

Siri har ordet

Dette året har egentlig startet slik det gamle sluttet – med fullt trykk og arbeidsoppgaver i kø. Men det er sånn vi liker det! En sak som kan åpne muligheter for mer gods på sjø er den nylig vedtatte incentivordningen. Ordningen går i korthet ut på...

Tor Arne Borge (Foto: Per Dagfinn Wolden, Moderne Transport)

Ny administrerende direktør i Kystrederiene

Styret i Kystrederiene har ansatt Tor Arne Borge (52) som ny administrerende direktør. Nåværende direktør, Siri Hatland, fratrer med pensjon 1. august i år. -Jeg er svært tilfreds med at Borge nå blir vår nye administrerende direktør, uttaler styreleder Lawrence Falkeid. Vi har søkt etter den...

Mer info om miljøvennlige tiltak for rederiene

TEKNISKE TILTAK Tekniske tiltak kan defineres som alle tiltak som krever en form for ombygging av skipet. Det inkluderer for eksempel tiltak som optimalisering av skrogets form, bytte av propeller og fremdriftsmaskinering, i tillegg til hybridløsninger.   OPERASJONELLE TILTAK Operajonelle tiltak er tiltak som reduserer utslipp ved å optimalisere hvordan...

NIS-, og MLC-garanti kan no bli slått saman

På Sjøfartsdirektoratet sine heimesider kan ein lese meir om korleis NIS- og MLC-garanti no kan bli slått saman, så lenge dokumentasjonen oppfyller krava til begge garantiane.  Ein vil hindre at skip i NIS må vere dobbeltforsikra. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet sjå på ei eventuell endring av regelverket,...

Praksisstudent hos Kystrederiene!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Massiv veiutbygging – til skade for miljøet

Forslaget til nye E39 føyer seg inn i en lengre trend der man i større og større grad vender seg bort fra sjøveien som en reell transportmulighet for privat næringsliv og passasjerer. Under markeringen av navnebyttet til Kystrederiene 25. august 2016 holdt Frank Aarebrot et...

Nyhetsbrev – januar 2017

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Kystverket anbefalar Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....