God sommer!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Nyhetsbrev – juni 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Viktig seier i Høyesterett

Den 14. juni 2016 avsa Høyesterett dom i en prinsipiell viktig sak for medlemmer av Kystrederiene.   Et medlem (støttet av Kystrederiene) vant frem i Høyesterett i spørsmålet om hvilke lover som regulerer ansettelsesforhold om bord i skip registrert under fremmed flagg. Høyesterett avviste kravet fra Sjøoffisersforbundet om at...

125 000 kroner til Redningsselskapet

Redningsselskapet fyller i år 125 år. I denne samanheng har styret i Kystrederiene beslutta å gje ei gåve på 125 000 kroner til selskapets barne- og ungdomsarbeid. Pengane vil blant anna gå til innkjøp av ein Eliasbåt. -Redningsselskapet har alltid stilt opp for våre medlemer, og bidrar med dette til...

Kystrederiene – nytt namn og logo

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Nyhetsbrev for mai 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Godkjent som garantist for skip registrert i NIS

Fraktefartøyenes Rederiforening/Kystrederiene er nå godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet som garantist for NIS-registrerte skip. Garantien gjelder lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs som er et krav for NIS-registrerte skip. Det er gratis å benytte seg av garantien for våre medlemmer. Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon...

Godsavtale – 300 000 lastebilar skal vekk frå vegen!

Dei fire borgarlege partia (H, FrP, KrF og V) er einige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten frå veg til sjø og bane innan 2030. Avtalen byggjer på eit representantforslag frå KrF, som har vore til behandling i transportkomiteen. Transportkomiteen gjev innstilling om saka tirsdag, før den...

Revidert statsbudsjett – 65 mill. kr. til skipsfarten

Regjeringa vil gje 65 millionar kroner til rederi, verft og utstyrsleverandørar for å byggje miljøvenlege skip og ferjer. Pengane skal bidra til innføring av låg- og nullutsleppsteknologi i ferjer og andre rutegåande samband i fylkeskomunar og komunar. Satsinga er ein del av regjeringa sin tiltakspakke for...