Siri har ordet

Det utrolige har skjedd: Fraktefartøyenes Rederiforening er snart historie – vi går nye tider i møte med beslutningen om navneendring på årets generalforsamling: KYSTREDERIENE! Det er en del formaliteter som må på plass - så enn så lenge seiler vi under det gamle navnet. Men...

Pilotprosjekt for hybrid havbruksbåt

Gjennom ”Grønt kystfartsprogram” har store deler av norsk maritimt næringsliv sammen med organisasjoner og to departement samlet seg rundt visjonen å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport. ...

Intervju med Lara Konradsdottir – styremedlem i FR

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Lara Konradsdottir sin tur, representant for sektoren stykkgods....

Sjøveien og Nasjonal transportplan

Dette debattinnlegget ble fredag 1. april publisert i Sysla.no, Maritime.no og Samferdsel.toi.no. Grunnlagsdokumentet for den nye Nasjonale transportplan 2018-29 (NTP) ble lagt frem 29. februar. De første reaksjonene har helst gått på prioriteringene av nye samferdselsprosjekter. Vi bør likevel heve blikket,  for den nye NTP stiller...

Vrakpantordningen er nå klar!

- Dette tiltaket vil være bra for klimaet og miljøet og gi flere arbeidsplasser ved verftene, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding. Derfor gir regjeringen og samarbeidspartiene 40 nye millioner kroner til ordninger som skal bidra til at eldre norskregistrerte skip i nærskipsfarten skrapes og...

Ja til Stad skipstunnel!

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Nasjonal transportplan – det politiske arbeidet starter

Mandag 29. februar la de statlige transportetatene og Avinor frem Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Nå starter den politiske prosessen. For lite fokus på overføring fra land til sjø - Transportetatene kommer...

Siri har ordet

Jeg liker å si at FR er en praktisk innrettet forening, der vi vektlegger at de tjenestene som tilbys skal stå i forhold til de utfordringer og krav våre medlemsrederier møter....

Husk å forny sertifikata før 1. januar 2017!

Innan 1. januar 2017 må alle personellsertifikat vera oppdaterte i samsvar med krava i STCW-konvensjonen frå 2010. Sjøfartsdirektoratet oppmodar alle om å vere tidleg ute, då dei fryktar kø....

“MS Namsos” døpes lørdag 13. februar

Norsk Fisketransport Holding (NFT) døper lørdag 13. februar sin nye båt "MS Namsos". Før selve dåpen vil det bli arrangert "åpen båt", hvor alle som ønsker det kan komme om bord for å ta båten nærmere i øyesyn. Dåpen vil finne sted på Dampskipskaia i Namsos kl. 13.00. Gudmor...