Samferdselsministeren skal reise langs norskekysten i sommar

I sommar skal samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen reise langs heile norskekysten med lasteskip, hurtigbåt, ferje, losbåt og slepebåt. No er han ute etter tips på kva han bør sjå og kven han bør møte. - På denne turen ønskjer eg å møte og snakke med folk som...

Godsoverføring tema på Stortinget

Tysdag 2. februar fremma KrFs stortingsrepresentantar forslag om å starte tiltak som fører meir gods over på sjø. Minimum 30 prosent av transportarbeidet på veg over 300 km, bør flyttast over på sjø eller bane innan 2030. Målet er 50 prosent innan 2050. "Nærskipsfarten er Noregs viktigaste transportåre,...

Intervju med Ivar Ulvan – nestleder i styret

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Ivar C. Ulvan sin tur, nestleder i styret, og representant...

Informasjons- og nyhetsbrev for januar 2016

Økning i bruk av farledsbevis Som et resultat av revisjonen av losforskriftene ser vi for 2015 en klar økning i bruken av farledsbevis som nå nærmer seg 2/3 av alle lospliktige seilaser. Kystverket rapporterer en økning på 1,4 prosent i lospliktige seilaser til ca 115000, hvorav 73000...

Siri har ordet

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er vi involvert på mange arenaer. Gjennom vår nye spalte "Siri har ordet" ønsker vi å nå ut til medlemmer og interessenter med våre betraktninger på aktuelle saker. Kjære medlemmer! Godt nytt år! Vi sier gjerne «nytt år og nye muligheter». Det kan ofte høres ut...

Intervju med styreformannen

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Først ute er styreformann Lawrence Falkeid. •Hva synes du er den viktigste oppgaven for deg...

Norsk flagg skal bli mest ettertrakta

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen lova under sjøtryggleikskonferansen i Haugesund torsdag at dei norske skipsregistra, NOR og NIS, skal bli så attraktive at dei vil bli føretrekte som register i open internasjonal konkurranse. Haugesund: Thomas Førde thomas[a]maritimt.com Akselsen vil snu den negative utviklinga som har vore dei ti siste åra....

Båt er ofte best, men laksen kjører lastebil

Laksen velger landeveien og bidrar til trafikkinfarkt i Europa, men offentlige støtteordninger kan hjelpe markedet til å finne sjøveien. Av HARALD M. HJELLE og SVEIN BRÅTHEN, HiMolde Norge er en storeksportør av fisk både fra oppdrettsanlegg og fiske. Fisken må bringes til kundene i Europa og andre kontinenter...

Milliardomsetning i brønnbåt

Økt etterspørsel etter fartøy for frakt av levende fisk, samt bekjempelse av lakselus og AGD, har gjort brønnbåt til en innbringende virksomhet. Av Aslak Berge Stadig større fartøy, lukkede systemer og økte teknologikrav har bidratt til at brønnbåtfrakt for lengst er blitt milliardnæring, skriver iLaks. Mens dette markedssegmentet...

Tiltak skal hjelpe verftsindustrien

Ekstra vedlikehald på Sjøforsvaret sine fartøy, bygging av nytt kystvaktfartøy og vrakpantordning for gamle båtar er tiltak som regjeringa meiner vil hjelpe verfts- og leverandørindustrien over kneika. Sunnmørsposten Publisert: 08.09 2015 17:13 Sist oppdatert: 08.09 2015 22:59 Ein tiltakspakke verd 650 millionar var det næringsminister Monica Mæland (H)...