Brønnbåter til Rostein

Rostein AS, Harøy, har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Larsnes Mek Verksted for levering i 2017. De bygges til design SK6000 DEII fra Skipskompetanse i Måløy, på basis av rederiets erfaring og konsepter. Nybyggene går inn på kontrakt med Marine Harvest. Rederiet har...

Marine Supply inn i havbruksmarkedet

Marine Supply i Tromsø har bestilt en 28 meters arbeidsbåt fra Aas Mek Verksted, Vestnes, for levering i april neste år. Fartøyet bygges i stål for et stort spekter av oppgaver fra ankerhåndtering, vedlikehold, slep, bunkring, avlusing mv med 170 kvm dekksflate og rom/tanker på...

Ny statssekretær for havnene

Reynir Jóhannesson (30) overtok i juni som statssekretær i Samferdselsdepartementet med ansvar for havnene, dvs kyst og miljøavdelingen. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og overtar ellers fagområdene telekom og forskning. Av større saker som seiler opp til høsten er...

Ny medarbeider i FR

Kenneth Erdal (37) har denne uken begynt i stillingen som saksutreder i FR. Han er utdannet innen sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har syv års praksis fra Kommunenes Sentralforbund og tre år ved Høyskolen i Bergen. Kenneth har kompetanse innen et bredt område, blant...

Artic Shipping selger forbåt, kjøper arbeidsbåt

Artic Shipping i Førde har kjøpt det svenske kystvaktfartøyet KBV 045 for tilpasning til havbruks arbeidsbåt med navnet Artic Sea Service. Fartøyet er på 32 meters lengde, bygd 1980 på Lunde Varv i Sverge og opprinnelig utstyrt for bekjempelse av oljesøl mv. Det er plassert...

Nytt fra flåten

FSV Group i Molde har bestilt sitt femte servicefartøy fra Vaagland Båtbyggeri, av samme type som Multi Green-serien. Denne båten blir på 26.9/11.5 meter og vil bli utstyrt for slep og undervannsarbeid mv, med slepewinch og kraner på 145 og 48 tonn. Levering vil skje...

Nye brønnbåtkontrakter

Sølvtrans, Ålesund, har kontrahert en brønnbåt på 3200 kbm fra Myklebust Verft i Kleven-gruppen for levering i mars 2017. Båten blir av type NVC387, samme type som rederiet har fått to av fra Astilleros Zamakona i Spania, Ronja Polaris og Ronja Huon. Til tross for...

LNG-terminal klar i Risavika

Skangass har nå klar sin lastearm for direkte bunkring av skip i Risavika. Denne gjør det mulig med direkte tilkobling til skipet, uten bruk av tankbil og slanger. Til nå er det bare Fjord Lines om har tatt LNG i Risavika, ca 300 kbm hver gang....

Første LNG-drevne tankskip i fart

Tankskipet Bergen Viking ble satt i fart i slutten av mai etter ombygging ved Bergen Group Laksevåg for rederiet Bergen Tankers AS. Ombyggingen på 55 millioner kroner omfatter installasjon av to nye Rolls-Royce Bergen C-gassmotorer som generatorer for skipets elektriske fremdriftssystem. Skipet er bygget i 2006...

Lawrence Falkeid fra Rogaland ny formann for Fraktefartøyene

Lawrence Falkeid (37) er valgt til ny styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening etter Rikke Lind under foreningens generalforsamling i Bodø.   - Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som FR har fulgt under de tidligere formenn. Gjennom samarbeid med de...