Lawrence Falkeid ny formann for Fraktefartøyene

Lawrence Falkeid (37) er valgt til ny styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening etter Rikke Lind under foreningens generalforsamling i Bodø. - Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som FR har fulgt under de tidligere formenn. Gjennom samarbeid med de...

Nærskipsfart

Inne i kapittelet om miljø ligger også regjeringens strategi for nærskipsfart og fornyelse av flåten (side 23). Strategiplanen ligger fast på målsetningen i Nasjonal Transportplan om å overføre gods fra vei til sjø. Regjeringen ser på godsoverføring som et virkemiddel til å effektivisere godstransporten og redusere...

Miljø og fornyelse

Regjeringen er forpliktet av ambisiøse miljømål og ser miljøvennlig skipsfart som et prioritert område. Skipsfarten står for 20 prosent av NOx-utslippene og 6 prosent av landets totale klimagassutslipp. Et ”grønt skifte” til mer miljøvennlig drivstoff og høyere energieffektivitet vil imidlertid være avhengig av offentlig medvirkning. Dette...

Maritime muligheter

Strategiplanen ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid” er resultatet av en prosess ledet av næringsminister Monica Mæland, blant annet med innspill fra alle deler av næringen. Planen legger opp til åtte hovedområder: fartsområde miljø forenkling av sjøfartsadministrasjonen kompetanse og utdanning forskning, utvikling og innovasjon internasjonale rammebetingelser blå vekst, utviklingen av en...

Regjeringens maritime strategi – Positive tiltak

- Det er mye å glede seg over i Regjeringens maritime strategi som ble presentert i Oslo 29. mai, sier Siri Hatland, adm direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening. For FR er det av grunnleggende betydning at nettolønn opprettholdes for NOR-skip og at ”taket” fjernes. Dette er primært...

Slik vil Regjeringen styrke næringen

                Les hele rapporten her Av Susanne Rislå Andersen Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi. - Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi....

Kraftsalve mot Kystverket fra Tord Dale i Maritimt Forum

- De taper ikke konkurransen mot vei og jernbane. De stiller ikke til start. Kystverket bidrar ikke til å legge transport til sjøs, mener Tord Dale i Maritimt Forum. Slik lyder ingressen i et oppslag i Teknisk Ukeblad i forrige uke. Og Dale fortsetter i samme røffe...

Nye fartøyer til havbruk

Seistar Holding AS i Austevoll har kontrahert en stor brønnbåt fra Fitjar Mek Verksted på Stord.   Den blir på 78,75 meter med kapasitet på 3900 kbm, bygget til et design fra Heimli Ship Design. Skroget vil bli levert fra Vard Braila og levering finner sted...

Miljøfinans

”Miljøfinans” er et prosjekt med deltakere fra en rekke nærings- og miljøorganisasjoner som arbeider med å få i stand finansieringsordninger for en effektiv og miljøvennlig skipsflåte. FR er representert i arbeidsgruppen ved adm direktør Siri Hatland. Det fulle formål er definert til å være ”katalysatoren som...

Nye regler får konsekvenser for brønnbåter

Mattilsynets forslag til endring i regelverket for transport av oppdrettsfisk vil få store konsekvenser når det innføres fra 2019. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet med sikte på å redusere risikoen for smittespredning ved brønnbåttransport. Etter høringsrunde vil endringene bli gjort gjeldende i...