Vekst i tømmerutskipningen

Utskipningen av tømmer fra Vestlandet og Nord-Norge øker sterkt, stimulert av gode priser, hogstmoden skog og orkanen Dagmar. Uttak av tømmer fra fylkene fra Rogaland og nordover er fordoblet på 10 år, til 1,9 millioner kbm, hvorav en betydelig del fraktes sjøveien. Landbruksdepartementet har i mange...

Bred godsanalyse gir ny kunnskap

En bred godsflytanalyse i regi av NTP Godsprosjekt har gitt ny kunnskap om transportmarkedet og sjøtransportens rolle. Prosjektet ledes av Else-Marie Marskar fra Vegdirektoratet som allerede har gitt flere presentasjoner av delrapport 1. Av rapporten mange avklaringer er det flere som korrigerer vår oppfatning av...

Havnene frikoblet fra NTPs målsetninger

Regjeringens forslag til ny Havne og farvannslov innebærer en fullstendig frikobling mellom havneforvaltning og de nasjonale mål for transportpolitikken. Mens alle andre transportformer er underlagt miljøpolitiske mål, er dette spørsmålet overhodet ikke berørt i det nye lovforslaget. Havnene vil fortsatt være kommunale og skal finansieres ved...

Største brønnbåtordre hittil

Med en prislapp på 300 millioner kroner kontraherer Bømlo Brønnbåtservice sin femtende og hittil største brønnbåt hos Aas Mek Verksted. KONTRAKTER 03.03.2015 14:57 Av Susanne Rislå Andersen - Dette blir en ny generasjon brønnbåt i nytt design, sier daglig leder Halvard Aas i Aas Mek. Verksted AS om...

Slik kan fremtidens søk- og redningstjeneste i nord se ut

Armbånd som forteller hvor du er, livflåter som kan løftes ut av sjøen og sykehus på isflak. – Mesteparten av dette er mulig å få til, sier Rolf Ole Eriksen i Sarinor-prosjektet. NYHETER 04.03.2015 02:13 Av Gerhard Flaaten Les også: HRS-leder: - Dette er det absolutte skrekk-scenarioet Et cruiseskip...

Nye servicefartøyer

To nye servicefartøyer i 25-metersplassen er levert rundt årsskiftet. Frøy Akvaressurs AS, Sistranda, overtok i desember Frøy Server fra Sletta Verft, med skrog fra Polen. Dette en enskrogs stålbåt på 25 meters lengde og 10.6 meters bredde etter design fra Møre Maritime. Den har to Cummins...

Nytt fra flåten

Selvlosseren Tifjord (1770 tdw), bygget 1985 på C Lühring i Brake, er solgt av Berge Rederi AS, Hitra, til AS Vestbulk (Nils Tore Mellingen), Austevoll, og har skiftet navn til Vestbris. Skipet vil være kjent under tidligere navn som Molo Sun og Myrtun siden innkjøp...

Nautilus Sjø med første utsjekk av BRM

Nautilus Sjø har nylig gjennomført første oppgradering av STCW-78 med BRM under assessorordningen godkjent av Sjøfartsdirektoratet. I dette tilfellet var det kaptein Svein Gunnar Hansen i rederiet AS Biostar som ble kvalifisert etter de nye krav. Nye krav til Bridge Resource Management for dekksoffiserer og Engine...

Første assessorkurs for Farledsbevis

Kystverket har i februar gjennomført de første kursene for skipsførere som etter den nye losordningen fra årsskiftet skal kvalifiseres som assessorer for utsjekk for Farledsbevis klasse 3. Dette kvalifiserer for fartøyer opp til 100 meters lengde utstyrt med ECDIS og som ikke fører farlig eller...

Sjøfartsdirektoratet spisser brukerfokus

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen presenterte under Haugesundkonferansen 3. februar arbeidet som pågår for å gjøre direktoratet til en mer kundefokusert og effektiv organisasjon. Han erkjente at Sjøfartsdirektoratet var utsatt for konkurranse fra utenlandske skipsregistre, men mente også at direktoratet var viktig for at Norge kan forbli en...