Nye fartøyer til havbruk

Seistar Holding AS i Austevoll har kontrahert en stor brønnbåt fra Fitjar Mek Verksted på Stord.   Den blir på 78,75 meter med kapasitet på 3900 kbm, bygget til et design fra Heimli Ship Design. Skroget vil bli levert fra Vard Braila og levering finner sted...

Miljøfinans

”Miljøfinans” er et prosjekt med deltakere fra en rekke nærings- og miljøorganisasjoner som arbeider med å få i stand finansieringsordninger for en effektiv og miljøvennlig skipsflåte. FR er representert i arbeidsgruppen ved adm direktør Siri Hatland. Det fulle formål er definert til å være ”katalysatoren som...

Nye regler får konsekvenser for brønnbåter

Mattilsynets forslag til endring i regelverket for transport av oppdrettsfisk vil få store konsekvenser når det innføres fra 2019. Forslaget er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet med sikte på å redusere risikoen for smittespredning ved brønnbåttransport. Etter høringsrunde vil endringene bli gjort gjeldende i...

Nyttig brukermøte i Kystverket

Kystverket Vest gjennomførte 15.og 16.april et brukermøte med rederiorganisasjonene i Haugesund. På agendaen stod aktuelle emner som SafeSeaNet, Farledsbevis og økonomi. Møtet ble ledet av Jon Leon Ervik fra Kystverkets Senter for los og VTS, og fra FR deltok adm direktor Siri Hatland og Hans Christian...

Fremtidens kysttransport 20. og 21. april

DNV GL inviterer til konferanse 20. og 21. april 2015 om fremtidens kysttransport. Konferansen går over to dager, og er oppdelt slik at man kan velge hver dag separat. Hvordan ser fremtidens vareflyt ut? Hva slags intermodal logistikk vil vi få? Hva slags tekniske løsninger...

Krf kommer næringen i møte

Vil gi rederiene penger i tre år, hvis de kan bevise at de får last som kunne gått på veien over på kjøl. Næringen vil ha 50 kroner per tonn, og regjeringen kan være på gli. NYHETER 08.12.2014 07:48 Av Gerhard Flaaten Les også: - Han...

Nye brønnbåter bestilt

To store brønnbåter er i det siste bestilt ved norske verft. Bømlo Brønnbåtservice AS på Leirvik Stord, har bestilt en brønnbåt fra Aas mek Verksted, Vestnes, på 3600 kbm for levering i januar 2017. Båten er av verkstedet egen konstruksjon og får en lengde på 79,80...

Nytt fra flåten

Hordafor AS i Austevoll har kjøpt tankskipet Crystalwater (1650 tdw) for ensilasjefarten. Dette er et skip med rustfrie lastetanker på 2500 kbm, bygd 1997 på Slob Scheepswerf i Papendrecht, Nederland, med 80 meters lengde. Etter tilpasning til rederiets spesifikasjoner skal den settes i fart som...

Vekst i tømmerutskipningen

Utskipningen av tømmer fra Vestlandet og Nord-Norge øker sterkt, stimulert av gode priser, hogstmoden skog og orkanen Dagmar. Uttak av tømmer fra fylkene fra Rogaland og nordover er fordoblet på 10 år, til 1,9 millioner kbm, hvorav en betydelig del fraktes sjøveien. Landbruksdepartementet har i mange...

Bred godsanalyse gir ny kunnskap

En bred godsflytanalyse i regi av NTP Godsprosjekt har gitt ny kunnskap om transportmarkedet og sjøtransportens rolle. Prosjektet ledes av Else-Marie Marskar fra Vegdirektoratet som allerede har gitt flere presentasjoner av delrapport 1. Av rapporten mange avklaringer er det flere som korrigerer vår oppfatning av...