Slutt for NIS på Svalbard

Siste norskflaggete skip på Svalbard presses ut Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å endre Svalbards status i forhold til NIS-loven fra å være ”utenriks” til ”norsk ” havn. Departementet ber Sjøfartsdirektoratet om å forlenge fristen for ikrafttredelse fra 1 juli til utløpet av 2015. Dette er...

Lite offensiv havnestrategi

Den nasjonale havnestrategi, som annonsert i Nasjonal Transportplan (NTP), ble lagt frem 21 januar. Strategiplanens undertittelen lyder: ”Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø”. Oppskriften er å legge til rette for effektive og konkurransedyktige logistikknutepunkt ved å satse på: forenkling av havnestrukturen utvikling...

Vrakpant utredet

Et statlig tilskudd på 210 millioner kroner vil kunne bidra til kondemnering av rundt 100 skip og føre til at flere rederier anskaffer nyere second-hand skip som kan bidra til en betydelig utslippsreduksjon. Dette er i korte trekk konklusjonen i ”Utredning for tilskuddsordning for kondemnering av...

Intership overtar Laponie Shipping

Det nye selskapet Intership AS i Ålesund har overtatt Laponie Shipping i Alta med brønnbåten Christine (700 kbm) og bemanningsselskapet Laponie Crewing. Intership har tidligere overtatt driftsansvaret for brønnbåten Roy Kristian (650 kbm). Begge båtene har gode fraktavtaler, og Christine seiler på en 5-årskontrakt med...

Rostein overtar Larnes Mek

Brønnbåtrederiet Rostein i Sandøy har overtatt 68,75 prosent i Larsnes Mek Verksted. Verkstedet har 50 ansatte, ligger i Sande kommune og arbeider med bygging og reparasjon av mindre fartøyer. Rostein har fått levert nybyggene Ro Fjord og Ro Arctic fra verftet....

Ny pensjonsmodell for sjøfolk

Forslag til ny pensjonsmodell for sjøfolk ble overlevert til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 17 desember fra utvalgets leder Sissel Rødevand. Forslaget skal nå ut høring. Pensjonstrygden for sjøfolk av 1948 er over tid endret til en tidligpensjonsordning for arbeidstakere på 60-67 år. Den nye ordningen bygger...

Omsider nye losforskrifter fra 1. januar

Nye forskrifter om losplikt og bruk av farledsbevis blir innført fra årsskiftet 2014/15, i tråd med prinsippene som ble utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg i NOU 2013:8 (”Med los på sjøsikkerhet”) og Prop 65L (2013/14). Denne erstatter losforskriften av 1.1 2011 som ble utarbeidet internt...

Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs

Pressemelding | Publisert: 17.12.2014 | Nr: 30 Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs foreslår en ny pensjonsmodell som er tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok i dag utredningen fra utvalget som har utredet hvordan den nåværende...

Multi Green – Grønt skip til oppdrett

Frakte- og servicefartøyet «Multi Green» ble lørdag døpt i Molde. Investoren Leif-Arne Langøy er medeier. smp.no Fartøyet er et frakte- og servicefartøy for oppdrettsnæringen, og er designet av Solstrand Trading. Det skal inn i tjeneste for Marine Harvest Norway, Region Sør. Skipet er bygget ved Vaagland Båtbyggeri. Skipet...

Enighet i oppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffiserforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening kom til enighet før fristens utløp. Partene var i går i mekling hos Riksmeglingsmannen etter at det ikke ble oppnådd enighet under forhandlingene i oktober. Sjøoffisersforbundet hadde varslet at 7 fartøyer i frakteflåten ville bli tatt ut i streik i fra i dag (9. desember) hvis partene...