Ny pensjonsmodell for sjøfolk

Forslag til ny pensjonsmodell for sjøfolk ble overlevert til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 17 desember fra utvalgets leder Sissel Rødevand. Forslaget skal nå ut høring. Pensjonstrygden for sjøfolk av 1948 er over tid endret til en tidligpensjonsordning for arbeidstakere på 60-67 år. Den nye ordningen bygger...

Omsider nye losforskrifter fra 1. januar

Nye forskrifter om losplikt og bruk av farledsbevis blir innført fra årsskiftet 2014/15, i tråd med prinsippene som ble utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg i NOU 2013:8 (”Med los på sjøsikkerhet”) og Prop 65L (2013/14). Denne erstatter losforskriften av 1.1 2011 som ble utarbeidet internt...

Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs

Pressemelding | Publisert: 17.12.2014 | Nr: 30 Utvalget som har vurdert fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs foreslår en ny pensjonsmodell som er tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok i dag utredningen fra utvalget som har utredet hvordan den nåværende...

Multi Green – Grønt skip til oppdrett

Frakte- og servicefartøyet «Multi Green» ble lørdag døpt i Molde. Investoren Leif-Arne Langøy er medeier. smp.no Fartøyet er et frakte- og servicefartøy for oppdrettsnæringen, og er designet av Solstrand Trading. Det skal inn i tjeneste for Marine Harvest Norway, Region Sør. Skipet er bygget ved Vaagland Båtbyggeri. Skipet...

Enighet i oppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjøoffiserforbund og Fraktefartøyenes Rederiforening kom til enighet før fristens utløp. Partene var i går i mekling hos Riksmeglingsmannen etter at det ikke ble oppnådd enighet under forhandlingene i oktober. Sjøoffisersforbundet hadde varslet at 7 fartøyer i frakteflåten ville bli tatt ut i streik i fra i dag (9. desember) hvis partene...

Nytt fra flåten

Selvlosser Bjugnfjord (780 tdw) er solgt fra Fosenfrakt AS i Bjugn til Biotrål AS, Dolmøy, og har skiftet navn til Biosea. Båten vil være kjent som tidligere fôrbåt Biostar og er bygd i 1968 som Kvarten. Rederiet Knut Sætre &Sønner i Mastrevik, Hordaland, har solgt Frakto...

Bergen Tankers med kystens første LNG-drevne tankskip

Bergen Tankers AS vil til våren sette i fart tankskipet Bergen Viking etter ombygging til gassdrift. Dette vil medføre et betydelig kutt i utslippene fra Statsoils distribusjonsfart fra raffineriene til tankanlegg på kysten. Ombyggingen til 55 millioner kroner vil finne sted ved NorYards Laksevåg Verft med...

Nettolønnen reddet

Nettolønnsordningen overlevde omrokkeringene under budsjettforhandlingene i Stortinget. Regjeringen foreslår en marginal heving av taket fra 198.000 til 202.000 per arbeidstaker, en samlet påplussing på 22 millioner kroner. FR forventer at regjeringen vil komme tilbake med en ytterligere styrking av ordningen i forbindelse med den nye maritime...

Ny maritim strategi

Regjeringen annonserte i vår at det skal legges fram en ny maritim strategiplan våren 2015. Som ledd i arbeidet arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Maritimt Forum i disse dager en serie møter langs kysten for å få innspill fra næringen. Sentrale tema er...

Økning i los- og sikkerhetsavgifter

I høringen fra Kystverket med forslag til avgiftssatser for 2015 legges det opp til en generell økning på 3.1 prosent, men med muligheter for rabatt på losberedskapsavgift for skip med lave miljø-utslipp. FR forventer at effektiviseringen av lostjenesten på sikt vil redusere losavgiftene med de nye...