Nytt fra flåten

Selvlosser Bjugnfjord (780 tdw) er solgt fra Fosenfrakt AS i Bjugn til Biotrål AS, Dolmøy, og har skiftet navn til Biosea. Båten vil være kjent som tidligere fôrbåt Biostar og er bygd i 1968 som Kvarten. Rederiet Knut Sætre &Sønner i Mastrevik, Hordaland, har solgt Frakto...

Bergen Tankers med kystens første LNG-drevne tankskip

Bergen Tankers AS vil til våren sette i fart tankskipet Bergen Viking etter ombygging til gassdrift. Dette vil medføre et betydelig kutt i utslippene fra Statsoils distribusjonsfart fra raffineriene til tankanlegg på kysten. Ombyggingen til 55 millioner kroner vil finne sted ved NorYards Laksevåg Verft med...

Nettolønnen reddet

Nettolønnsordningen overlevde omrokkeringene under budsjettforhandlingene i Stortinget. Regjeringen foreslår en marginal heving av taket fra 198.000 til 202.000 per arbeidstaker, en samlet påplussing på 22 millioner kroner. FR forventer at regjeringen vil komme tilbake med en ytterligere styrking av ordningen i forbindelse med den nye maritime...

Ny maritim strategi

Regjeringen annonserte i vår at det skal legges fram en ny maritim strategiplan våren 2015. Som ledd i arbeidet arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Maritimt Forum i disse dager en serie møter langs kysten for å få innspill fra næringen. Sentrale tema er...

Økning i los- og sikkerhetsavgifter

I høringen fra Kystverket med forslag til avgiftssatser for 2015 legges det opp til en generell økning på 3.1 prosent, men med muligheter for rabatt på losberedskapsavgift for skip med lave miljø-utslipp. FR forventer at effektiviseringen av lostjenesten på sikt vil redusere losavgiftene med de nye...

Ombyggingen kunne aldri skjedd uten NOx-fondet

Når tankskipet Bergen Viking bygges om til LNG-drift vil NOx-utslipp reduseres med 90 prosent. Økonomi 19.11.2014 06:28 Av Susanne Rislå Andersen - Vi kunne aldri gjort dette uten NOx-fondet.  Det er årsaken til at vi er i stand til å gjenomføre en slik ombygging, sier sier Kjell Olav...

Statsbudsjettet 2015

Positivt for sjøtransporten For sjøtransportnæringen åpnes det for flere positive tiltak i Regjeringens statsbudsjett for 2015. For mange av FRs medlemmer er det et viktig skritt at taket på nettolønnsordningen nå blir foreslått prisjustert fra 2015. Dette vil både gjøre ordningen mer effektiv og er et...

Fartsområdeutvalget har levert sin innstilling

Hvordan skal vi få skip til å seile under norsk flagg, og hva bør skje med nettolønns-ordningen? Fartsområdeutvalget leverte i dag sine forslag til næringsminister Monica Mæland. Næringsminister Monica Mæland fikk rapporten fra Fartsområdsutvalget. Her sammen med (f.v.) Hege-Merethe Bengtsson i Det norske Maskinistforbund, Harald...

Nye servicefartøyer

FSV Shipping AS på Aukra har nylig overtatt arbeidslekteren Enabler One fra Vaagland Båtbyggeri til bruk i havbruksnæringen. Den er på 25 meters lengde og 10 meters bredde og er utstyrt med kran og teleskopiske bein. I første omgang er den utleid til Marine Harvest...

Kystverket utvikler bølgevarsel

Kystverket har sammen med BarentsWatch og forskningsstiftelsen Polytec utviklet et system for bølgevarsel i utsatte sjøområder langs kysten. Denne informasjonen skal etter hvert kunne vises direkte på kartplottere om bord og på mobile applikasjoner. Tjenesten kombinerer informasjon om strøm, vindstyrke, vindretning og lokale forhold med...