Pressemelding: Lanserer e-Farledsbevis

Mindre papir, bedre oversikt og hurtigere saksbehandling er noen av forbedringene som skipsfarten vil merke når Kystverket 5. desember lanserer den digitale farledsbevisordningen ”e-Farledsbevis”. ─ Sjøfolk kan nå glede seg til å søke om farledsbevis. Med e-Farledsbevis blir det trygt, oversiktelig og enkelt å sende en...

Nå står kampen for norske sjøfolk!

Vi er i en situasjon der det blir stadig vanskeligere å konkurrere internasjonalt for norske sjøfolk. Hvorfor? I 2008 var rammevilkårene for norske sjøfolk på linje med rammevilkårene i Sverige, Danmark, Storbritannia og andre europeiske sjøfartsnasjoner. Siden 2008 har den norske ordningen tapt konkurransekraft år for...

Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk!

Pressemelding 17.oktober 2013   Kystverket til Samferdselsdepartementet: Et riktig skritt for en helhetlig transportpolitikk! Fraktefartøyenes Rederiforening ser med glede på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet som besluttet av den tiltredende regjering.   Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement...

Statsbudsjettet

Pressemelding fra Maritimt Forum, 14. oktober 2013 Skuffende statsbudsjett for norsk maritim næring  Maritimt Forum mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 ikke tar inn over seg utfordringene knyttet til å videreutvikle norsk maritim næring i en knallhard internasjonal konkurranse. Maritim næring gir arbeid til 100 000 mennesker...

PRESSEMELDING: Rolf Domstein ny styreleder i Stad skipstunnel

Administrerende direktør Rolf Domstein i Domstein ASA har takket ja til jobben som styreleder i prosjektet Stad skipstunnel. Tidligere styreleder Per Sævik i Havila Shipping ASA har takket av som styreleder pga. alder og stor arbeidsmengde. Prosjektgruppa v/prosjektansvarlig Ottar Nygård og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad...

Regjeringsplattformen – Vi er med!

I regjeringserklæringen fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet 7.oktober er det klare positive signaler på mange områder. Det gjelder både i overordnete politiske initiativ som fornyelse, forenkling og avbyråkratisering og i konkrete saker innen transportpolitikk og maritim virksomhet. Dokumentet ”Politisk plattform” er å anse for verdigrunnlaget...

Regjeringens maritime strategi Stø Kurs 2020 fremlagt i dag

Vi trekker spesielt frem det som gjelder nettolønnsordningen; regjeringen går inn for lovfesting av ordningen samt heving av taket. Videre økes rammene til GIEK. For øvrig viser vi til pressemelding fra Maritimt Forum: Stø Kurs 2020 – offensiv maritim strategi fra regjeringen  Maritimt Forum mener regjeringen har lagt fram...

Pressemelding

Norsk tankfartøy bytter fra diesel til gassmotorer fra Rolls-Royce Fraktefartøyet Bergen Viking skal bytte motorer fra diesel til gass (LNG). Det norske rederiet Bergen Tankers har valgt gassmotorer og -system fra Rolls-Royce for denne oppgraderingen som vil gjøre skipet både mer miljøvennlig og billigere i drift. –      De nye motorene til Bergen Viking vil...

Fraktefartøyenes dag 14. mai

Program 09.00 – 10.00     NOx-fondet 10.00 – 11.00     Registrering – mingling 11.00 - 11.05      Innledning ved styreleder Rikke Lind 11.05 - 11.10      Film 11.10 - 11.20      En fremtidsrettet næring v/Siri Hatland 11.20 - 11.35      NyFrakt I og II, v/Oddmund Oterhals, Møreforsking Molde 11.35 - 11.50     ...

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

I 2012 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse om lag 61,8 mill. kroner til tilskudd til opplæringsstillinger. Det er en økning på ca. 10 prosent sammenlignet med 2011. Antall opplæringsplasser i siste halvår 2012 var totalt 2875, som er nesten en tredobling siden SNMK ble opprettet...